Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

ZO - 13 Na wesołej łące - zabawy wspierające rozwój fizyczny dziecka trzyletniego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego,
w tym nauczyciele rozpoczynający pracę 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 2

 • Zapoznanie uczestników ze scenariuszem zajęć otwartych – charakterystyka grupy obserwowanej, omówienie przebiegu zajęć oraz celów obserwacji.
 • Obserwacja zajęć otwartych pod kątem doboru metod i środków do indywidualnych możliwości dziecka oraz wspierania umiejętności wielokierunkowej aktywności poprzez działanie, ruch
  i muzykę.
 • Rozmowa po zajęciach - analiza metodyczna struktury zajęć oraz wprowadzonych na zajęciach zabaw ruchowych.
 • Podsumowująca dyskusja oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 696 338 267
E-mail: a.tyminska|cen.lomza.pl| |a.tyminska|cen.lomza.pl

mgr Anna Tymińska

 

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
 • studia podyplomowe: logopedia
 • studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe: autyzm
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą