Poniedziałek, 24 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Dla nauczycieli

KS - 2 Innowacyjne rozwiązania w edukacji - plan daltoński

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego (optymalnym rozwiązaniem byłaby obecność dyrektora wraz z 2-3 nauczycielami)

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: PWSiIP w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 315

WYMIAR GODZIN:  5

Informacja szczegółowa na temat warsztatów:

 1. Edukacja elementarna.
 2. Edukacja humanistyczna.
 3. Edukacja matematyczno - przyrodnicza.

12.30 – 12.50      Rejestracja uczestników

13.00 – 13.20      Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

13.20 – 13.45      Dlaczego plan daltoński? – Jolanta Boryszewska – CEN w Łomży

13.45 – 14.45      Teoretyczne podstawy planu daltońskiego: rozwój planu daltońskiego w Polsce i na świecie, filary planu daltońskiego – Anna Wróbel, Marta Kwella, Polskie Stowarzyszenie Dalton

14.45 – 15.30      Realizacja założeń planu daltońskiego w szkole – przykłady dobrych praktyk – Marta Kwella, Polskie Stowarzyszenie Dalton

15.30 – 16.00      przerwa kawowa

16.00 – 16.40      Dziecko za sterem – plan daltoński w przedszkolu – przykłady dobrych praktyk – Anna Wróbel, Polskie Stowarzyszenie Dalton

16.40 – 17.00      Plan daltoński – odniesienia do podstawy programowej – Joanna Marek – CEN w Łomży

17.00 – 17.15      Podsumowanie konferencji. Wręczenie certyfikatów

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych