Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 5/1 Klub germanistów

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych
i ponadpodstawowych WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POZA POWIATEM ŁOMŻYŃSKIM I KOLNEŃSKIM

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 10 (2x3, 1x4)

 • Wykorzytanie metody sketchnotingu w nauce języków obcych.
 • Ćwiczenie czyni mistrza, czyli wykonywanie notatek wizualnych na lekcje języka niemieckiego.
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych wspomagających przygotowania do egzaminów zewnętrznych oraz angażujących do nauki języka niemieckiego.
 • Dzielenie się przykładami dobrych praktyk.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 12
E-mail: i.czaplicka|cen.lomza.pl| |i.czaplicka|cen.lomza.pl

dr Iwona Czaplicka

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • mgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe z historii, geografii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • prezes Oddziału Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki języka niemieckiego
 • pracy z uczniem zdolnym
 • myślenia wizualnego i efektywności nauczania
 • działań innowacyjnych w praktyce szkolnej
 • przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych
 • współpracy szkoły ze społecznością lokalną