Wtorek, 18 Maj 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
on-line/stacj.

KL - 1/2

Klub dyrektorów

on-line/stacj.

KL - 2

Klub nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

e-learning

KL - 3/2

Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu (Aktywna Tablica)

on-line

KL - 3/3

Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

on-line/stacj.

KL - 4/4

Klub anglistów (powiat łomżyński i zambrowski)

on-line

KL - 4/5

Klub anglistów (powiat kolneński)

on-line

KL - 5/6

Klub germanisty (powiat zambrowski)

on-line

KL - 5/7

Klub germanisty (powiat łomżyński)

on-line

KL - 5/8

Klub germanisty (powiat kolneński)

on-line

KL - 5/9

Klub germanisty (powiat białostocki)

on-line/stacj.

KL - 7/3

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 7/4

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 7/5

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 7/6

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 7/7

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 8/2

Klub aktywnych aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

on-line/stacj.

KL - 9/4

Klub geografów

on-line/stacj.

KL - 9/5

Klub geografów (powiat łomżyński i kolneński)

on-line/stacj.

KL - 9/6

Klub geografów (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/5

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat zambrowski)

on-line

KL - 10/6

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/7

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat kolneński)

on-line

KL - 10/8

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat łomżyński)

on-line

KL - 10/9

Klub nauczycieli języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

on-line

KL - 11/4

Przedszkolna przygoda dziecka – wspomaganie rozwoju (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 11/5

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 11/6

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 12/2

Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KL- 13/2

Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

on-line/stacj.

KL - 14/2

Klub początkujących doradców zawodowych

on-line/stacj.

KL - 17/5

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 17/6

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 17/7

Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!"