Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 1

Klub nowo powołanych dyrektorów

KL - 2/1

Klub młodego wychowawcy

KL - 3/3

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej stosujących TIK w nauczaniu

KL - 3/4

Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

KL - 4/3

Klub anglistów (powiat zambrowski)

KL - 4/4

Klub anglistów (powiat łomżyński)

KL - 4/5

Klub anglistów (powiat kolneński)

KL - 5/2

Klub germanistów

KL - 7/2

Klub aktywnych matematyków (podstawowe)

KL - 8/2

Klub aktywnych matematyków (ponadpodstawowe)

KL - 9/2

Klub geografa (Łomża)

KL - 9/3

Klub geografa (Zambrów)

KL - 9/4

Klub geografa (Białystok)

KL - 10/1

Klub polonistów (Zambrów)

KL - 10/2

Klub polonistów (Kolno)

KL - 11

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

KL - 12/2

Klub nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KL - 13/2

Klub aktywnych nauczycieli-bibliotekarzy

KL - 14

Klub nauczycieli informatyki

KL - 15

Klub rozpoczynających pracę nauczycieli języków obcych

KL - 16

Klub fizyków

KL - 17/1

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Zambrów)

KL - 17/2

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Wysokie Mazowieckie)

KL - 17/3

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Łomża)

KL - 17/4

Klub kreatywnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KL - 18

Klub nauczycieli zawodu

KL - 19/1

Klub polonistów - szkoły ponadpodstawowe (Łomża)

KL - 19/2

Klub polonistów - szkoły ponadpodstawowe (Zambrów)

KL - 20

Klub początkujących doradców zawodowych

KL - 21

KL - 21 Klub polonistów (Wys. Maz.)