Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 1/1

Klub dyrektorów

on-line

KL - 3/3

Klub nauczycieli - Aktywna Tablica

on-line

KL - 3/4

Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości

on-line

KL - 4/1

Klub anglistów (powiat kolneński, zambrowski i wysokomazowiecki)

KL - 4/2

Klub anglistów (powiat łomżyński)

on-line

KL - 4/3

Angielski na warsztat – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

zdalnie

KL - 4/4

on-line

KL - 5/1

Klub germanistów (województwo podlaskie poza powiatem łomżyńskim i kolneńskim)

on-line/stacj.

KL - 5/3

Klub germanistów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 5/4

Klub germanistów (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 7/1

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 8/1

Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

on-line/stacj.

KL - 8/2

TIK w matematyce (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

KL - 9/1

Klub geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

on-line

KL - 9/2

Klub geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku (powiat łomżyński, kolneński i inne)

on-line/stacj.

KL - 10/1

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/2

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 10/3

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 10/4

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/5

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

on-line/stacj.

KL - 11/1

Warsztat pracy nauczyciela przedszkola (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 11/2

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński i kolneński)

KL - 12/1

Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE (dla dyslektyków)

KL - 13/1

Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

on-line/stacj.

KL - 14/1

Klub początkujących doradców zawodowych

on-line/stacj.

KL - 14/2

Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

on-line/stacj.

KL - 14/3

Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

on-line/stacj.

KL - 14/4

Klub antywypaleniowy

KL - 17/1

Projekty i indywidualizacja w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 17/2

Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 17/3

Ortograficzne pomysły klubu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

on-line/stacj.

KL - 17/4

Projekty i innowacje w edukacji wczesnoszkolnej. Ogólnopolska sieć współpracy konsultantów i doradców metodycznych

on-line/stacj.

KL - 19/1

Klub nauczycieli historii (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 22/1

Specjaliści przy kawie

on-line/stacj.

KL - 24/1

Klub nauczycieli szkolnictwa branżowego

on-line

KL - 25

Nowe powinności i kompetencje nauczycieli muzyki - wyzwania współczesnej szkoły - sieć współpracy i samodoskonalenia dla doradców metodycznych i konsultantów