Wtorek, 20 Październik 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 1

Klub nowo powołanych dyrektorów

zdalnie/stacj.

KL - 1

Klub dyrektorów

zdalnie

KL - 3

Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

zdalnie

KL - 4/1

Klub anglistów (powiat zambrowski)

zdalnie

KL - 4/2

Klub anglistów (powiat kolneński)

KL - 4/3

Klub anglistów (powiat łomżyński)

KL - 5/1

Klub germanistów (powiat zambrowski)

KL - 5/2

Klub germanistów (powiat wysokomazowiecki)

KL - 5/3

Klub germanistów (powiat łomżyński)

zdalnie

KL - 5/4

Klub germanistów (powiat kolneński)

KL - 6

Klub katechetów

zdalnie/stacj.

KL - 7

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

zdalnie/stacj.

KL - 8

Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

zdalnie

KL - 9/1

Klub geografów

zdalnie

KL - 9/2

Klub geografów (powiat łomżyński i kolneński)

zdalnie/stacj.

KL - 9/3

Klub geografów (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

KL - 10/1

Klub polonistów (powiat zambrowski - szkoły podstawowe)

zdalnie/stacj.

KL - 10/2

Klub polonistów (powiat wysokomazowiecki - szkoły podstawowe)

zdalnie/stacj.

KL - 10/3

Klub polonistów (powiat kolneński - szkoły podstawowe)

zdalnie/stacj.

KL - 10/4

Klub polonistów (powiat łomżyński - szkoły podstawowe)

zdalnie

KL - 10/5

Klub polonistów (szkoły ponadpodstawowe)

KL - 11/1

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński)

KL - 11/2

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

KL - 12

Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KL - 13

Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

zdalnie/stacj.

KL - 14

Klub początkujących doradców zawodowych

zdalnie

KL - 16

Klub szkolnych doradców zawodowych

zdalnie/stacj.

KL - 17/1

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

zdalnie/stacj.

KL - 17/2

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki))

zdalnie/stacj.

KL - 17/3

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat łomżyński i kolneński)

zdalnie

KL - 17/4

Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!"

zdalnie/stacj.

KL - 18

Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej