Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 1

Klub Dyrektorów

KL - 2

Klub Wychowawców

KL - 3/2

Klub Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

KL - 4/2

Klub Anglistów

KL - 5/2

Klub Germanistów

KL - 6/2

Klub Katechetów

KL - 7/2

Klub Matematyków - szkoły podstawowe

KL - 8/2

Klub Matematyków - szkoły ponadpodstawowe

KL - 9/2

Klub Geografów

KL - 10

Klub Polonistów

KL - 11

Klub Nauczycieli wychowania przedszkolnego

KL - 12/2

Klub Nauczycieli pracujących z uczniami o SPE

KL - 13

Klub Nauczycieli Bibliotekarzy

Facebook