Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 1

Klub aktywnych dyrektorów

on-line

KL - 3

Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

KL - 4/1

Klub anglistów (powiat łomżyński)

KL - 4/2

Klub anglistów (powiat zambrowski)

KL - 4/3

Klub anglistów (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 5/1

Klub germanistów (powiat białostocki)

on-line/stacj.

KL - 5/2

Klub germanistów (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 5/3

Klub germanistów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 5/4

Klub germanistów (powiat kolneńcki)

on-line/stacj.

KL - 7/1

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 7/2

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 7/3

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 7/4

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 7/5

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 8

Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

on-line/stacj.

KL - 9/1

Klub geografów (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 9/2

Klub geografów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 9/3

Klub geografów (powiat białostocki)

KL - 10/1

Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego

KL - 10/2

Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu wysokomazowieckiego

KL - 10/3

Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego

KL - 10/4

Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu łomżyńskiego

on-line/stacj.

KL - 10/5

Klub nauczycieli humanistów

on-line/stacj.

KL - 11/1

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 11/2

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 11/3

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat kolneński)

KL - 12

Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KL - 13

Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

KL - 14/1

Klub początkujących doradców zawodowych

on-line/stacj.

KL - 14/2

Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

on-line/stacj.

KL - 14/3

Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe)

KL - 15

Klub przyrodnika

on-line/stacj.

KL - 17/1

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 17/2

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 17/3

Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat łomżyński i kolneński)

on-line/stacj.

KL - 17/5

Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!" edycja II, część 1

on-line/stacj.

KL - 18

Klub nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej