Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 1/2

Klub dyrektorów

on-line

KL - 3/3/2

Klub nauczycieli - Aktywna Tablica

on-line

KL - 3/4/2

Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości

KL - 4/1/2

Klub anglistów (powiat kolneński)

on-line

KL - 5/1/2

Klub germanistów (województwo podlaskie poza powiatem łomżyńskim i kolneńskim)

on-line/stacj.

KL - 5/3/2

Klub germanistów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 5/4/2

Klub germanistów (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 7/1/2

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 8/1/2

Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

on-line/stacj.

KL - 8/2/2

TIK w matematyce (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

KL - 9/1/2

Klub geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 9/2/2

Klub geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku (powiat łomżyński, kolneński i inne)

on-line/stacj.

KL - 10/1/2

Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi (powiat łomżyński i kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/3/2

Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/5/2

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

on-line/stacj.

KL - 11/1/2

Warsztat pracy nauczyciela przedszkola (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 11/2/2

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

KL - 13/2

Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

on-line

KL - 14/2/2

Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

on-line

KL - 14/3/2

Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

on-line

KL - 14/4/2

Klub antywypaleniowy

on-line/stacj.

KL - 17/1/2

Projekty i indywidualizacja w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 17/2/2

Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 17/3/2

Nauczyciel twórcą projektów edukacyjnych - klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

on-line/stacj.

KL - 17/4

Projekty i innowacje w edukacji wczesnoszkolnej. Ogólnopolska sieć współpracy konsultantów i doradców metodycznych

on-line

KL - 19/1/2

Klub nauczycieli historii (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 20

Klub nauczycieli wychowania fizycznego

KL - 22/1/2

Specjaliści przy kawie