Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

KL - 10/2 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat łomżyński)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/ Internet

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

  • Planowanie pracy z lekturą.
  • Wykorzystanie lektur do rozwijania różnych umiejętności uczniów.
  • Praca z fragmentami lektury - projektowanie ćwiczeń analityczno-interpretacyjnych, językowych i redakcyjnych.
  • Opracowanie zróżnicowanych wersji kart pracy z lekturami.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 729 538 803
E-mail: d.zalewska|cen.lomza.pl| |d.zalewska|cen.lomza.pl

dr Dorota Hanna Zalewska

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w szkołach podstawowych
 
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
  • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska, nauczyciel dyplomowany
  • podyplomowe studia z historii
  • kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą i oligofrenopedagogiki
  • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego