Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

KL - 19/1 Klub nauczycieli historii

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/Internet 

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Przedstawienie zakresu zadań, koncepcji pracy doradcy metodycznego oraz oferty szkoleniowej skierowanej do nauczycieli historii w I półroczu.
  • Przypomnienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz priorytetów Podlaskiego Kuratora Oświaty.
  • Opracowanie dokumentacji oraz banku narzędzi nauczyciela historii zgodnie z najnowszą wiedzą metodyczną przedmiotu.
  • Podejmowanie tematyki zgodnie z bieżącymi potrzebami nauczycieli; przykłady dobrych praktyk. 

bezpłatnie

mgr Alicja Pieloszczyk

Termin Cena Status
2022-10-11 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Alicja Pieloszczyk - I spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk (a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl , 512 143 275)
2022-11-22 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Alicja Pieloszczyk - II spotkanie - zdalne brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk (a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl , 512 143 275)
2023-01-10 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Alicja Pieloszczyk - III spotkanie - zdalne brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Alicja Pieloszczyk (a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl , 512 143 275)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych