Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 7/1/2 Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/ Internet

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

  • Opracowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów z matematyki w szkole podstawowej.
  • Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych.
  • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 668 358 389
E-mail: d.koziol|cen.lomza.pl| |d.koziol|cen.lomza.pl

mgr Dorota Kozioł

Doradca metodyczny w zakresie matematyki
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • mgr matematyki, nauczyciel dyplomowany
  • studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli
  • prowadzenie zajęć w zakresie matematyki i informatyki