Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 17/2/2 Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z powiatu wysokomazowieckiego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wys. Maz./Internet

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Rola edukacji plastycznej, technicznej i muzycznej w kształtowaniu kompetencji kluczowych
    i realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
  • Artystyczne inspiracje nauczycieli na ciekawe i kreatywne zajęcia plastyczne i techniczne.
  • Korelacja międzyprzedmiotowa poprzez wykorzystanie edukacji artystycznych.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 501 874 955
E-mail: m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
  • mgr pedagogiki, spec. wczesna edukacja
  • studia licencjackie w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki I i II stopień Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
  • nauczyciel dyplomowany 
  • prowadzenie zajęć z zakresu metodyki i neurodydaktyki w edukacji wczesnoszkolnej, oceniania kształtującego, pracy z uczniami klas młodszych ze SPE oraz koordynowanie sieci współpracy nauczycieli