Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 180 Uczeń z autyzmem na katechezie

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele katecheci wszystkich typów szkół i placówek

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 5

 • Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!
 • O problemie autyzmu u dzieci.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu na katechezie.
 • Wyzwania i problemy autyzmu.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

CENA: 30 zł

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Kierownik pracowni technologii informacyjnej
Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
 • trener TUS
 • trener terapii ręki

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
 • edukacji włączającej