Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
on-line

W - 165

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W - 213

Katecheza z filmem

W - 214

Rzeczywistość złych duchów - kim są? Ujęcie biblijne

on-line

W - 215

Dialog z uczniem na lekcji religii

W - 216

Jak przekazać uczniom, że Dekalog jest drogą do wolności człowieka

on-line

W - 217

Czy z Bogiem można porozmawiać? Jak kształtować u naszych uczniów umiejętność dojrzałej modlitwy?

W - 218

Charakterystyka, cele i założenia katechezy w świetle nowego dyrektorium o katechizacji

on-line

W - 219

Nowe technologie informacyjne w posłudze katechetycznej

W - 220

Jak kreatywnie i inspirująco organizować proces uczenia się na lekcji religii?

on-line

ZO - 17

Wielki Post - wezwaniem do nawrócenia