Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 177

Uczeń przejawiający zachowania agresywne na lekcji religii

W - 178

Wykorzystanie elementów kultury młodzieżowej w pracy z uczniem na lekcjach religii

W - 179

Ikona - teologia zawarta w obrazie

on-line

W - 84

Czasy nowej reformacji? Potrzeba budowania dojrzałego chrześcijaństwa