Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 150

Chrześcijanin w laickim świecie

W - 151

Ocena pracy nauczyciela religii w świetle obowiązujących przepisów oświatowych

W - 152

Nowa podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce - przedszkole i szkoła specjalna

W - 153

Nowa podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce - szkoła podstawowa

W - 154

Nowa podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w Polsce w szkole ponadpodstawowej

W - 155

O Bogu Jedynym w Trójcy Osób - Nauka Kościoła o Trójcy Świętej

W - 156

Zamknij drzwi złemu - jak rozpoznawać zagrożenia duchowe?

KL - 6/2

Klub Katechetów

Facebook