Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

on-line/PŁATNE

W - 178

Wizja rodziny w czasie sporów kulturowych

on-line/stacj.

W - 153

Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

on-line/PŁATNE

W - 179

Dobrostan psychiczny a czynniki lękowe w pracy katechety

on-line/PŁATNE

W - 78

Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji religii

on-line/PŁATNE

W - 180

Uczeń z autyzmem na katechezie

W - 156

Władze komunistyczne wobec Kościoła Katolickiego