Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

W - 78 Realizacja kompetencji kluczowych na lekcji religii

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
 • Charakterystyka ośmiu kompetencji kluczowych według zalecenia Parlamentu Europejskiego.
 • Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych na lekcji religii.
 • Kompetencje kluczowe w zapisach nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.