Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KD - 15 Cyfrowe kompetencje nauczycieli języka niemieckiego - doskonalenie umiejętności wykorzystania w edukacji językowej narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w tym opartych na sztucznej inteligencji

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet/ Platforma Moodle

WYMIAR GODZIN:  10 (3×2 spotkania on-line, 4 praca własna n-la)

 • Rola cyfrowych kompetencji w nauczaniu języków obcych.
 • Przegląd popularnych aplikacji i platform wspierających naukę języka niemieckiego.
 • Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi edukacyjnych na lekcjach.
 • Sztuczna inteligencja w edukacji językowej.
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji.
 • Projektowanie interaktywnych lekcji języka niemieckiego.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 12
E-mail: i.czaplicka|cen.lomza.pl| |i.czaplicka|cen.lomza.pl

dr Iwona Czaplicka

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • mgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe z historii, geografii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • prezes Oddziału Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki języka niemieckiego
 • pracy z uczniem zdolnym
 • myślenia wizualnego i efektywności nauczania
 • działań innowacyjnych w praktyce szkolnej
 • przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych
 • współpracy szkoły ze społecznością lokalną