Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

e-learning

KD - 14

Szkoła dla ucznia - motywowanie, uczenie się, ocenianie

on-line/stacj.

W - 153

Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

on-line

W - 162

Chat GPT - jak wykorzystać go na lekcji języka obcego?

W - 61

Współpraca na lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi IT

on-line

W - 163

Doskonalenie umiejętności uczniów sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (dla nauczycieli Edukatora)

on-line

KD - 4

Germanistenabendgespräche

on-line

W - 164

Krytyczne myślenie na języku angielskim

on-line

W - 165

Plan daltoński na języku angielskim. Czy to działa?

W - 166

Od podstawy programowej do podręcznika - jak efektywnie pracować na języku angielskim?

on-line

PR - 6

Auf der Reise nach Österreich - w podróży do Austrii

on-line

KD - 15

Cyfrowe kompetencje nauczycieli języka niemieckiego - doskonalenie umiejętności wykorzystania w edukacji językowej narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w tym opartych na sztucznej inteligencji

W - 167

Przekuj porażkę w sukces, czyli ocenianie na lekcjach języków obcych wspierające rozwój uczniów

PŁATNE

W - 168

Pudełko germanisty - twój klucz do oryginalnych lekcji języka niemieckiego

W - 98

Wirtualne tablice – jak wykorzystać je na lekcjach z uczniami?

W - 115

Godzina wychowawcza po angielsku - integracja klasy

W - 116

Godzina wychowawcza po angielsku - komunikacja interpersonalna

KL - 4/1/2

Klub anglistów (powiat kolneński)

on-line

KL - 5/1/2

Klub germanistów (województwo podlaskie poza powiatem łomżyńskim i kolneńskim)

on-line/stacj.

KL - 5/3/2

Klub germanistów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 5/4/2

Klub germanistów (powiat kolneński)