Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

SPOTKANIE PODLASKIEJ SIECI ROZWOJU KSZTAŁCENIA W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM - 23 MAJA 2024 R.

08.05.2024

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży realizuje komponent projektu w subregionie łomżyńskim

„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Zapraszamy przedstawicieli instytucji i szkół do udziału w pierwszym spotkaniu Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia (dalej PSRK) działającej w trzech subregionach województwa podlaskiego.

Spotkanie w subregionie łomżyńskim odbędzie się 23 maja 2024 roku o godzinie 10.00   siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, ul. Plac Kościuszki 2, 18-400 Łomża, sala 26 (aula), II piętro.

PSRK jest inicjowana jako element inwestycji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ramach którego realizowany jest projekt: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Celem powstania sieci poza zapewnieniem trwałej współpracy kluczowych interesariuszy procesu kształcenia przez całe życie jest wdrożenie, koordynacja i monitorowanie na poziomie województwa podlaskiego Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030).

Prace sieci mają zapewnić zidentyfikowanie dobrych praktyk i optymalnych sposobów realizacji oraz partnerów wyrażających wolę wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności dla Podlaskiego 2030 (ZSUdP 2030).

Tematyka najbliższego spotkania PSRK będzie dotyczyć Pierwszego Obszaru oddziaływania ZSU 2030 tj.: UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE, PRZEKROJOWE I ZAWODOWE DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH. Dyskusja będzie koncentrowała się w szczególności wokół pytań, które dołączamy do niniejszego zaproszenia. Będziemy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia oraz zgłoszenie się do zabrania głosu w kontekście wybranego pytania.

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do 20 maja br. do godz.15.00.

Formularz zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe instytucji / szkoły proszę dostarczyć:

  • na adres e-mail: cen@cen.lomza.pl
  • pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża
  • osobiście na spotkaniu – 23 maja 2024 r.

Pytania i uwagi można także zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową:

Specjalista-ekspert ds. podlaskiej sieci rozwoju kształcenia Andrzej Piechociński, Wojciech Kowalik tel. 86 216 42 17, e-mail: a.piechocinski@cen.lomza.pl, w.kowalik@cen.lomza.pl 

 

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie.

2. Program ramowy I Spotkania PSRK w subregionie łomżyńskim z pytaniami do dyskusji.

3. Formularz zgłoszeniowy instytucji/szkoły - wersja PDF

4. Formularz zgłoszeniowy instytucji/szkoły - wersja WORD