Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

SPOTKANIE SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM - 11 CZERWCA 2024 R.

22.05.2024

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży realizuje komponent projektu: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania, i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w subregionie łomżyńskim.

Zapraszamy doradców zawodowych reprezentujących  instytucje i szkoły do udziału w pierwszym spotkaniu Sieci Doradztwa Zawodowego (dalej SDZ) działającej w trzech subregionach województwa podlaskiego.

Spotkanie w subregionie łomżyńskim odbędzie się: 11 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00,  w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, ul. Plac Kościuszki 2, 18-400 Łomża, sala 26 (aula), II piętro.

Tworzona Sieć Doradztwa Zawodowego jest ważnym elementem inwestycji Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Celem SDZ jest podnoszenie kompetencji doradców zawodowych, inicjowanie i animowanie współpracy pomiędzy różnorodnymi podmiotami zajmującymi się doradztwem, promowanie i upowszechnianie korzystania z doradztwa zawodowego, moderowanie na poziomie lokalnym, korzystania z usług doradcy zawodowego świadczonych przez różne podmioty, wypracowanie standardu współpracy doradców zawodowych na wszystkich poziomach edukacji.

Prace sieci mają zapewnić zidentyfikowanie dobrych praktyk i optymalnych sposobów realizacji oraz partnerów wyrażających wolę wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności dla Województwa Podlaskiego 2030 (ZSUdP 2030).

Tematyka najbliższego spotkania SDZ będzie dotyczyć pierwszego Obszaru oddziaływania ZSU 2030 tj.:  UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE, PRZEKROJOWE I ZAWODOWE DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH.

Dyskusja będzie koncentrowała się w szczególności wokół pytań, które dołączamy do niniejszego zaproszenia. Będziemy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia oraz zgłoszenie się do zabrania głosu w kontekście wybranego zagadnienia.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 czerwca br.

 

Formularze zgłoszeniowe instytucji / szkoły proszę dostarczyć:

  • na adres e-mail: cen|cen.lomza.pl| |cen|cen.lomza.pl
  • pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, plac Kościuszki 2, 18-400 Łomża
  • osobiście na spotkaniu – 11 czerwca 2024 r.  

 

Osoby do kontaktu:

Danuta Momot
Ekspert ds. sieci doradztwa zawodowego (SDZ)
w subregionie łomżyńskim
email: d.momot|cen.lomza.pl| |d.momot|cen.lomza.pl
​tel. 86 216 42 17, wew. 12

Bogumiła Rzepnicka
Ekspert ds. sieci doradztwa zawodowego (SDZ)
w subregionie łomżyńskim
email: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl
tel. 86 216 42 17, wew. 12

 

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie.

2. Program ramowy pierwszego spotkania SDZ w subregionie łomżyńskim z pytaniami do dyskusji.

3. Formularz zgłoszeniowy instytucji/szkoły. (wersja PDF i WORD)

 

Z poważaniem

Bernard Zbigniew Kossakowski

Dyrektor CEN w Łomży