Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 26 Marzec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej
08.03.2019

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów ma przyjemność zaprosić środowisko szkolne do włączenia się w tegoroczną edycję międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza, która będzie przebiegać w dniach 25 – 31 marca pod hasłem Learn.Save. Earn - Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj.

UKNF po raz piąty podjął się roli koordynatora inicjatywy GMW na poziomie krajowym. Jedynym warunkiem uczestnictwa szkoły w kampanii GMW jest zaplanowanie i realizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania o możliwie największym zasięgu nawiązującego do hasła Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj. Przy wyborze form aktywności szkolni koordynatorzy mogą skorzystać z takich propozycji jak: lekcja z aktywnym udziałem uczniów, warsztaty, debata, prezentacja multimedialna, maraton gier o tematyce finansowej, konkursy wiedzy i umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (m.in. konkurs na plakat promujący hasło GMW, projekt skarbonki, konkurs filmowy, literacki), projekt badawczy z zakresu oszczędzania/zarządzania budżetem domowym, audycja emitowana przez szkolny radiowęzeł, gazetka szkolna. Niezależnie od wybranej formy aktywności jej celem powinno być zainspirowanie jak najszerszego grona uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresy finansów osobistych, przedsiębiorczości,gospodarności oraz mądrego oszczędzania,które są niezbędne do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu. UKNF zapewni szkolnym koordynatorom kampanii GMW (dyrektorom szkół,nauczycielom dowolnych przedmiotów, wychowawcom świetlic szkolnych, pracownikom bibliotek) dostęp do materiałów edukacyjnych m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego.

Ponadto po zakończeniu akcji zorganizowane zostaną przez UKNF warsztaty pogłębiające wiedzę z zakresu finansów, w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku- CEDUR, dedykowane kadrze pedagogicznej szkół biorących udział w Kampanii, w szczególności koordynatorom GMW. Szkoły biorące udział w Kampanii otrzymają również dyplomy.

W 2018 r. dzięki ogromnemu zaangażowaniu aktywnych nauczycieli oraz wychowawców kampania GMW objęła ponad 10 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski, niekiedy z bardzo małych miejscowości i środowisk wiejskich. Liczymy na Państwa przychylność i zaangażowanie w upowszechnianie idei Światowego Tygodnia Pieniądza. Wierzymy, że rozwijanie postaw ekonomicznych u dzieci od najmłodszych lat, a także przekazywanie wraz z wiedzą niezbędnych umiejętności pozwalających na świadome podejmowanie decyzji finansowych, które mają swój początek w zarządzaniu„kieszonkowym”, warunkuje podnoszenie poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa.

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w GMW dla szkół wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej www.knf.gov.pl. Dodatkowo, na stronie dedykowanej Kampanii https://www.globalmoneyweek.org zostały udostępnione materiały pomocnicze dla nauczycieli oraz prezentacja i broszura na temat GMW w j. polskim.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 24 marca br. (włącznie). W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości dotyczących uczestnictwa w akcji, prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji Społecznej e-mail: cedur@knf.gov.pl, tel. 22 262-48-59.

 

Z poważaniem,Jacek Barszczewski

 

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=64705&p_id=18

Facebook