Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Sprawozdanie z pierwszego etapu wsparcia

Realizacja pierwszego etapu projektu CEN w Łomży pn. „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach projektu grantowego ORE „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przebiegła zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram szkoleń stacjonarnych i synchronicznych

grupa

Liczba Uczestników

spotkanie 1.

spotkanie 2.

spotkanie 3.

spotkanie 4.

spotkanie 5.

grupa 1

17

 5.02.2022

17.02.2022

19.02.2022

21.02.2022

24.02.2022

grupa 2

20

 7.02.2022

14.02.2022

19.02.2022

26.02.2022

28.02.2022

grupa 3

17

22.01.2022

 5.02.2022

12.02.2022

21.02.2022

26.02.2022

grupa 4

17

24.01.2022

25.01.2022

 2.02.2022

17.02.2022

24.02.2022

grupa 5

17

24.01.2022

25.01.2022

28.01.2022

 7.02.2022

 7.02.2022

grupa 6

18

22.01.2022

31.01.2022

12.02.2022

17.02.2022

24.02.2022

grupa 7

13

18.01.2022

20.01.2022

10.02.2022

22.02.2022

22.02.2022

grupa 8

13

18.01.2022

20.01.2022

 3.02.2022

 9.02.2022

15.02.2022

W marcu i kwietniu będą realizowane Działania konsultacyjno –doradcze z uwzględnieniem sieci wsparcia przedmiotowego oraz konsultacje indywidualne lub grupowe. Trwa przygotowanie publikacji pakietu materiałów dla nauczycieli i uczniów.