Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

cen

Uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia zdalnej edukacji.

Czas trwania grantu: od 1 listopada do 30 kwietnia 2022 r.

Nazwa projektu
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Zakończenie rekrutacji

CEN w Łomży od listopada 2021 r. realizuje Grant w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasz projekt jest zatytułowany „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
 
W ramach projektu nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli z województwa podlaskiego zostaną objęci bezpłatnym wsparciem w formie szkoleń i działań konsultacyjno-doradczych w obszarze pracy z dziećmi/ uczniami w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i innych multimedialnych zasobów edukacyjnych. Poznają metodykę i narzędzia edukacji zdalnej, organizację procesu wychowania oraz oceniania postępów uczniów w tej formie.
W grudniu zakończyliśmy rekrutację 16 kandydatów na trenerów oraz rekrutację  130 uczestników (więcej: Protokół Rekrutacji). Nabór nauczycieli do projektu przebiegł zgodnie z przyjętymi zasadami (Więcej: Regulamin ). Zostało utworzonych 8 grup szkoleniowych, zaplanowaliśmy terminarz szkoleń stacjonarnych dla tych grup i aktualnie rozsyłamy zaproszenia na zajęcia stacjonarne w styczniu i lutym 2022 r. Podczas szkoleń zapewnimy przestrzeganie obowiązujących w placówkach oświatowych zasad bezpieczeństwa i higieny, uczestnicy otrzymają w każdym dniu obiad i serwis kawowy, a ponadto każdy nauczyciel zostanie zaopatrzony w wiedzę  Trenerzy podczas tych spotkań ustalą z nauczycielami organizację szkoleń on-line.
 
We wszystkich fazach realizacji projektu będą wykorzystywane materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zajęcia w grupach prowadzone będą przez dwóch trenerów, którzy dostosują je do zdiagnozowanych potrzeb i kompetencji TIK uczestników.
 
Oprócz szkolenia stacjonarnego i on-line dla każdego uczestnika projektu w miesiącach styczeń- kwiecień 2022 r. przewidziane są dwie inne formy wsparcia:
 
• Konsultacje indywidualne i grupowe min. 1 raz w miesiącu w formie synchronicznej (webinaria, telespotkania, blended learning)- w okresie czterech miesięcy 
• Sieci współpracy i samokształcenia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
 
O postępie prac w ramach projektu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej WWW.cen.lomza.pl 
 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli, Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zaprasza do udziału w projekcie grantowym „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Czytaj więcej