Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Relacja ze szkolenia 12.02.2022 r.

Grupa VI. kontynuuje zajęcia w ramach szkolenia „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” prowadzone przez Trenerki Dorotę Kozioł i Iwonę Puciłowską. 12 lutego w formie stacjonarnej realizowano treści modułu III. Metodyka edukacji zdalnej. W treściach szkolenia m.in.:  różnice między lekcją stacjonarną a zdalną, metody dydaktyczne w edukacji zdalnej, w tym metody budujące wiedzę, metody rozwijające umiejętności, metody aktywizujące uczniów i umożliwiające pracę/uczenie się w zespołach oraz metoda projektów.