Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zakończenie realizacji form wsparcia

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zakończono realizację form wsparcia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Wszyscy – 132 osoby, uzyskali zaplanowane kompetencje. Osoby, biorące udział w szkoleniach i w sieciach otrzymały odpowiednie zaświadczenia z obowiązującymi logotypami.
Konsultacje w kwietniu, tak jak poprzednio, były prowadzone przez Trenerów Grup w różnych formach: zdalnej, stacjonarnie lub telefonicznie.

Wykaz konsultacji zrealizowanych w kwietniu 2022 r.:

 

Grupa Liczba godzin Liczba uczestników
1. 1 2
2. 2 2
3. 1 4
4. 2 2
5. 5 5
6. 1 3
7. 1 3
8. 1 1
Suma 14 22

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowano również spotkania w ramach sieci współpracy, które również prowadzą Trenerzy w swoich grupach. W ciągu dwóch minionych miesięcy odbyły się 32 godziny synchronicznych szkoleń w ramach tej formy wsparcia dla 127 osób.

Wykaz spotkań sieci w lutym i w marcu:
Grupa 1: 20.04.2022 r. – 2 godz., 11 osób; 27.04.2022 r. –2 godz., 6 osób
Grupa 2: 5.04.2022 - 2 godz., 9 osób; 26.04.2022 r. – 2 godz., 12 osób
Grupa 3: 7.04.2022 r. – 2 x 2 godz., 2 x 7 osób
Grupa 4: 20.04.2022 r. - 2 godz., 11 osób; 27.04.2022 r. - 2 godz., 13 osób
Grupa 5: 9.04.2022 r. -2 x 2 godz., 2 x 11 osób
Grupa 6: 5.04.2022 r. – 2 godz., 10 osób; 20.04.2022 r. - 2 godz., 14 osób
Grupa 7: 7.04.2022 r. - 2 godz., 6 osób; 20.04.2022 r. - 2 godz., 5 osób
Grupa 8: 6.04.2022 r. - 2 godz., 7 osób; 11.04.2022 r. – 2 godz., 9 osób

Problematyka spotkań w sieciach i udzielanych konsultacji jest bardzo mocno zróżnicowana, bo uzależniona od potrzeb zgłoszonych przez Uczestników projektu.

Wzory zaświadczeń (pliki do pobrania):

cen  Wzór zaświadczenia dla uczestnika dotyczący kursu

cen  Wzór zaświadczenia dla uczestnika dotyczący sieci współpracy