Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Konsultacje i sieci

Dotychczas w ramach bezpłatnych konsultacji realizowanych w formie zdalnej, stacjonarnie lub telefonicznie odbyło się wiele spotkań w każdej z utworzonych grup szkoleniowych. Konsultacje są prowadzone przez Trenerów tych grup. Łącznie w lutym i marcu udzielono 40,5 godziny konsultacji dla 96 osób.

 

 

 

 

Wykaz konsultacji:

 • Grupa 1: 17, 21, 24.02.2022 r. – 3,5 godz., 19 osób
 • Grupa 2: 19.02.2022 r. - 1 godz., 2 osoby; 1, 12, 13, 15, 21.02.2022 r. – 3,5 godz., 6 osób;    16, 22.03.2022 r. - 2 godz., 2 osoby
 • Grupa 3: 5, 21.02.2022 r. - 2 godz., 15 osób; 4, 7, 17.03.2022 r. - 3 godz., 8 osób
 • Grupa 4: 2, 17, 24.02.2022 r. - 3 godz., 4 osoby; 16, 23.03.2022 r. – 2 godz., 2 osoby
 • Grupa 5: 28.02.2022 r. - 2 godz., 6 osób; 26.03.2022 r. - 2 godz., 5 osób
 • Grupa 6: 1, 15, 16.02.2022 r. - 4 godz., 5 osób; 4, 7, 8.03.2022 – 3 godz., 7 osób
 • Grupa 7: 10.02.2022 r. - 1 godz., 3 osoby; 16.03.2022 r. - 1 godz., 2 osoby
 • Grupa 8: 3, 11, 14, 18.02.2022 r. - 5,5 godz., 9 osób; 17.03.2022 r. – 1 godz., 1 osoba

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane są także spotkania sieci współpracy, które również prowadzą Trenerzy w swoich grupach. W ciągu dwóch minionych miesięcy odbyły się 32 godziny synchronicznych szkoleń w ramach tej formy wsparcia dla 127 osób.


Wykaz spotkań sieci w lutym i w marcu:

 • Grupa 1: 17.03.2022 r. – 2 godz., 12 osób; 23.03.2022 r. –2 godz., 11 osób
 • Grupa 2: 15.03.2022 - 2 godz., 10 osób; 29.03.2022 r. – 2 godz., 8 osób
 • Grupa 3: 17.03.2022 r. - 4 godz., 15 osób
 • Grupa 4: 16.03.2022 r. - 2 godz., 11 osób; 24.03.2022 r. - 2 godz., 3 osoby
 • Grupa 5: 19.03.2022 r. - 4 godz., 11 osób
 • Grupa 6: 2.03.2022 r. - 2 godz., 12 osób; 16.03.2022 r. – 2 godz., 12 osób
 • Grupa 7: 16.03.2022 r. - 2 godz., 6 osób; 24.03.2022 r. - 2 godz., 6 osób
 • Grupa 8: 17.03.2022 r. - 4 godz., 10 osób

Problematyka spotkań w sieciach i udzielanych konsultacji jest bardzo mocno zróżnicowana, bo uzależniona od potrzeb zgłoszonych przez Uczestników projektu.