Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Ruszyły sieci współpracy w projekcie

CEN w Łomży jako organizator przedsięwzięcia pn. „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach projektu grantowego ORE „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” wszedł w kolejny etap jego realizacji, czyli Działania konsultacyjno - doradcze z uwzględnieniem sieci wsparcia przedmiotowego. Zaplanowano pracę sieci współpracy w ramach utworzonych 8 grup szkoleniowych.

Tabela: Wykaz zaplanowanych spotkań w ramach oferty dla sieci współpracy.

Lp.

Grupa

Tematyka

Data

Prowadzący

1. 

  1.  

Tworzenie bazy materiałów do opracowywania pomocy dydaktycznych w pracy online przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi multimedialnych – Padlet.

17.03.2022 r.

Mgr Anna Tymińska
mgr Martyna Napiwodzka
– doradcy metodyczni

2. 

Wykorzystanie bezpłatnych generatorów do tworzenia e –materiałów: Canva, tablica wirtualna -Jambord, Genially, Nearpod.

23.03.2022 r.

3. 

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -  Dzielenie się pomysłami metodycznymi, wspólne tworzenie netografii, dyskusja na forum na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych.

20.04.2022 r.

4. 

Praca z dzieckiem zdolnym – poszukiwanie wartościowych publikacji, tworzenie banku dobrych pomysłów.

27.04.2022 r.

5. 

II.

Bezpłatne tworzenie filmów i prezentacji na platformie You Tube oraz aplikacji sieciowej Kizoa.pl, dedykowanej tworzeniu kolaży, pokazów zdjęć i edycji video, pozwalającej łączyć filmy, zdjęcia, tekst, animację oraz muzykę.

15.03.2022 r.

Mgr Monika Dąbrowska – Ignaczuk – doradca metodyczny
mgr Maria M. Ferenc - konsultant

6.

Tworzenie niestandardowych ankiet i innych dokumentów w Formularzach Google.

29.03.2022 r.

7.

Wykorzystanie do planowania zajęć z dziećmi Padletu jako wirtualnej tablicy dającej możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu.

5.04.2022 r.

8.

Projektowanie zajęć i ćwiczeń interaktywnych z wykorzystaniem wybranych zasobów internetowych, w tym gier interaktywnych w aplikacjach np. LearningApps, itp.

26.04.2022 r.

9.

III.

Witryna Google.
LearningApps.

17.03.2022 r.

Dr Dorota Cybulska, mgr Joanna Marek - konsultanci

10.

Story Jamoper.
Padlet.

7.04.2022 r.

11.

IV.

Genially.

16.03.2022 r.

Mgr Adrianna Sierzputowska, mgr Jadwiga Pieczywek – konsultanci

12.

Formularze Google.

24.03.2022 r.

13.

Współpraca w chmurze.

20.04.2022 r.

14.

Canva.

27.04.2022 r.

15.

V.

Tworzenie prezentacji interaktywnych w Genial.ly oraz ćwiczeń on-line na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

19.03.2022 r.

Dr Iwona Czaplicka – doradca metodyczny, mgr Bernard Z. Kossakowski – Dyrektor CEN w Łomży, konsultant

16.

Testy interaktywne za pomocą Testportalu, ćwiczenia on-line w aplikacjach Kahoot, Quizizz i Wordwall.

9.04.2022 r.

17.

VI.

Tworzenie materiałów interaktywnych z wykorzystaniem programu Genially.

 2.03.2022 r.
16.03.2022 r.

Mgr Dorota Kozioł – doradca metodyczny, mgr Iwona Puciłowska - konsultant

18.

Tworzenie materiałów interaktywnych z wykorzystaniem grafiki Canva.

5.04.2022 r.
20.04.2022 r.

19.

VII.

Prezentacja aplikacji przydatnych w edukacji humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej (kostki, krzyżówki, słowa –klucze, fiszki, chmury wyrazowe, profil strony, pierwsza strona gazety). Prezentacja wybranych platform i stron FB dla nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i humanistycznych - np. Matzoo, phisicanimation, Didax Math, Edpuzzle, Wizzer.me.

16.03.2022 r.

Mgr Dorota Dąbrowska –wicedyrektor CEN w Łomży, konsultant, mgr Piotr K. Kaja –doradca metodyczny

20.

Wykorzystanie platformy Edukator w praktyce szkolnej (przedmioty humanistyczne i matematyczno- przyrodnicze).

21.04.2022 r.

21.

Muzyka elementem stymulującym narrację słowną w przedmiotach humanistycznych.

Narracja muzyką elementem kodowania dźwiękiem, czyli alternatywny sposób porozumiewania się w różnych językach (matematyka, informatyka i programowanie, muzyka i obraz, j. obce)

24.03.2022 r.
7.04.2022 r.

22.

VIII.

Tworzenie materiałów interaktywnych na platformie Edukator.pl, w aplikacjach LearningApps, Wordwool itp.

​7.03.2022 r.
6.04.2022 r.

Dr Jolanta Boryszewska, mgr Małgorzata Witkiewicz –konsultanci

23.

E-uzależnienia

​17.03.2022 r.
11.04. 2022 r.