Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Relacja ze szkoleń 18.01.2022 r.

Ruszyły szkolenia dla nauczycieli w projekcie „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach projektu grantowego ORE „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu złożyli odpowiednie oświadczenia i formularze rekrutacyjne z niezbędnym zakresem danych osobowych, których Administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla w.w. PO.
 
18 stycznia 2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia stacjonarne dla:
  • grupy 7. – prowadzone przez trenerów Dorotę Dąbrowską i Piotra Kaję;
  • grupy 8. – prowadzone przez trenerki Jolantę Boryszewską i Małgorzatę Witkiewicz.
Kolejne spotkanie w siedzibie CEN w Łomży jest zaplanowane na 20 stycznia, a po nim nastąpią synchroniczne szkolenia on-line za pośrednictwem aplikacji Meet i Działania konsultacyjno –doradcze z uwzględnieniem sieci wsparcia przedmiotowego. Całe szkolenie będzie się odbywało zgodnie z Ramowym programem szkolenia i z użyciem materiałów opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie - min. 5 wybranych spośród 12. modułów, w tym 2 obowiązkowe: Zintegrowana Platforma Edukacyjna i Metodyka edukacji zdalnej.
W pierwszym dniu szkolenia w obu grupach Uczestnicy zalogowali się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, zostali zapoznani z jej funkcjonalnościami oraz dokonali przeglądu wybranych narzędzi edukacji zdalnej.