Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Seminarium "Szkoła bez dyskryminacji"

W dniach  9-11 marca 2015 r., w Sulejówku, odbyło się seminarium „Szkoła bez dyskryminacji”. Przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprezentowali raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” który stał się punktem wyjścia do dyskusji i planowania działań antydyskryminacyjnych.

Poniżej zamieszczamy raport w wersji PDF, oraz wcześniejszą publikację TEA „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe”

Raport 1

Raport 2