Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 1 Ocena pracy nauczyciela

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

 • Nowe zasady oceny pracy nauczyciela.
 • Formułowanie wskaźników oceny pracy nauczyciela.
 • Projektowanie arkusza samooceny nauczyciela.
 • Opisowa ocena pracy nauczyciela.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora nad spełnianiem przez nauczycieli wskaźników oceny ich pracy.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
  i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
 • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego