Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 139

Etnoinspiracje w edukacji. Wyjazd szkoleniowy do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Skansenu w Kuligowie

W - 140

Prawo autorskie w pracy biblioteki. Jak unikać naruszeń?

W - 141

Opracowanie zbiorów bibliotecznych

KL - 13

Klub Nauczycieli Bibliotekarzy

W - 142

Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy nauczyciela bibliotekarza

W - 103

Książka na warsztat - jak prowadzić warsztaty artystyczno - edukacyjne dla dzieci

Facebook