Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
on-line

W - 224

Bajki pomagajki na zajęciach z doradztwa zawodowego, czyli o emocjach i wartościach - podcast

W - 225

Vademecum doradcy zawodowego: kreatywne zajęcia w szkole podstawowej inkubatorem twórczych pracowników

on-line

W - 226

Jak aktywnie i efektywnie prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego stacjonarnie i on-line

on-line

W - 227

Z pamiętnika doradcy zawodowego - podcast (sezon drugi)

on-line

W - 228

Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach zawodowych

on-line

W - 229

Jak na zajęciach z doradztwa zawodowego kształtować wartości, w tym postawę szacunku

on-line/stacj.

KL - 14/2

Klub początkujących doradców zawodowych

on - line

W - 137

Kształtowanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz innowacyjności uczniów szkół kształcących w zawodach