Piątek, 25 Wrzesień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 118 Innowacyjne działania nauczycieli języków obcych nowożytnych w kontekście nowych podstaw programowych- przykłady dobrych praktyk

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 3

  1. Podstawy prawne innowacji pedagogicznych
  2. Pojęcie innowacji i eksperymentu pedagogicznego
  3. Cechy i osobowość nauczyciela innowatora
  4. Uczeń / grupa językowa  w  kontekście realizacji innowacji pedagogicznych
  5. Przykłady dobrych praktyk- autentyczne innowacje pedagogiczne

bezpłatnie.

dr Iwona Czaplicka