Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 179 Was bist du von Beruf? - czyli doradztwo zawodowe na lekcji języka niemieckiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka niemieckiego i doradcy zawodowi wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  5

 • Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole jako system profesjonalnego przygotowania do wejścia na rynek pracy.
 • Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na lekcjach języka niemieckiego w oparciu o kompetencje kluczowe.
 • Przykładowe ćwiczenia na lekcjach języka niemieckiego o tematyce z zakresu doradztwa zawodowego.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna