Wtorek, 20 Październik 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 70/1 Nauczanie zdalne w edukacji przyrodniczej (szkoły podstawowe)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji przyrodniczej szkół podstawowych, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 4 (2x2)

 • Możliwości nauczania zdalnego.
 • Nasze doświadczenia w zdalnym nauczaniu.
 • Dobre i słabe strony zdalnego nauczania.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych