Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 12 Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z dysleksją lub zagrożonych dysleksją

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/Internet

WYMIAR GODZIN: 12 (4x3)

 • Zaburzenie dyslektyczne a problemy w uczeniu się.
 • Planowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniem z dysleksją.
 • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dyslektycznego.
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami z dysleksją.
 • Wymiana doświadczeń - dobre praktyki.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
Termin Cena Status
2022-09-28 15:30 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska - I spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)
2022-10-26 15:30 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska - II spotkanie - zdalne brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)
2022-11-30 15:30 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska - III spotkanie - zdalne brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)
2023-01-11 15:30 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska - IV spotkanie - zdalne brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych