Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

e-learning

KD - 21

Sztuczna inteligencja w edukacji

e-learning

KD - 14

Szkoła dla ucznia - motywowanie, uczenie się, ocenianie

on-line/stacj.

W - 153

Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

W - 98

Wirtualne tablice – jak wykorzystać je na lekcjach z uczniami?

on-line

KS - 11

Aspekty pracy w IT

on-line/PŁATNE

KD - 20

Programowanie w języku Python

on-line

W - 196

TIK-owe poniedziałki

W - 197

Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

on-line

W - 119

Bezpieczeństwo dzieci w sieci. O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów?

W - 159

AR VR w edukacji historycznej - sposoby wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości na lekcjach historii

e-learning

KD - 12

Cyberprzemoc - zagrożenie związane z nowymi technologiami

on-line

KL - 3/3/2

Klub nauczycieli - Aktywna Tablica

on-line

KL - 3/4/2

Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości