Czwartek, 17 Październik 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 10 Programowanie w C+

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  20 (4x5)

 • Tworzenie programów w języku C+.
 • Środowisko programistyczne.
 • Stosowanie zmiennych.
 • Instrukcje warunkowe w C+.
 • Stosowanie instrukcji iteracyjnych.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl

mgr Bożenna Kossakowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. technika, informatyka, nauczyciel dyplomowany
 • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
 • egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • edukator dorosłych

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • komputerowego wspomagania dydaktyki
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej
Termin Cena Status
2019-11-06 15:00 Prowadzący zajęcia: Paweł Kamiński - II spotkanie brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: mgr Bożenna Kossakowska (b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.17)
2019-11-20 15:00 Prowadzący zajęcia: Paweł Kamiński - III spotkanie brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: mgr Bożenna Kossakowska (b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.17)
2019-12-04 15:00 Prowadzący zajęcia: Paweł Kamiński - IV spotkanie brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: mgr Bożenna Kossakowska (b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.17)