Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 96 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej w pytaniach i odpowiedziach

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele szkół podstawowych, którzy potrzebują uporządkowania wiedzy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej (szkolenie podstawowe)

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

 • Całościowa dokumentacja do opracowania w placówce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Organizacja pracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla różnych grup dzieci: z opinią - w tym z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz bez tych dokumentów.
 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka i jego dokumentacja.
 • Programy indywidualne i grupowe w ramach prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 • Zadania nauczycieli, specjalistów, wychowawcy i dyrektora placówki.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w.11
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Termin Cena Status
2019-04-27 09:00 Prowadzący zajęcia: Anna Karpowicz - oligofrenopedagog, terapeuta, logopeda i neurologopeda, nauczyciel i edukator brak miejsc
40 zł
zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska (j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.11)
Facebook