Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KS - 1

Lektura wobec nowych wyzwań współczesności

KS - 2

Innowacyjne rozwiązania w edukacji – plan daltoński

KS - 3

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

KS - 4

Być chrześcijaninem we współczesnym świecie