Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Kursy kwalifikacyjne

KK - 2 Wychowanie do życia w rodzinie

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 300

TERMINY: wrzesień 2023 r. - czerwiec 2024 r.

CENA: 2200 zł

 • Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie.
 • Zagadnienia psychologiczno - pedagogiczne.
 • Zagadnienia biomedyczne.
 • Zagadnienia seksuologiczne.
 • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.
 • Praktyka pedagogiczna.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trening mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
 • zagadnień związanych z opieką, wychowaniem I profilaktyką w szkole