Środa, 2 Grudzień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano następujące kierunki:

Więcej informacji, dotyczących zakresu nadzoru pedagogicznego znajduje się w załączniku: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Oferta ODN w Łomży nakierowana na wspomaganie szkół i placówek ośwatowych w realizacji polityki oświatowej państwa wroku szkolnym 2014/2015

Kierunek I. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-ym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
Czytaj więcej