Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Kierunek I

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

W - 55 Lektury czytane z osobistej perspektywy ucznia. rozwiązania metodyczne przygotowujące do realizacji podstawy programowej i formuły egzaminu ustnego

KL - 10/5 Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

ZO - 7 Czym dla bohatera romantycznego może być samotność? Przygotowanie do egzaminu maturalnego

KL - 19/1/2 Klub nauczycieli historii

W - 161 Twierdza Łomża - fortyfikacje obronne w Piątnicy Poduchownej

W - 80 Ikona - teologia zawarta w obrazie

W - 50 Czytanie krytyczne utworów literackich na lekcjach języka polskiego- szkoły podstawowe

W - 51Czytanie krytyczne utworów literackich na lekcjach języka polskiego- szkoły ponadpodstawowe

KS/R/3/4 Czytanie jest najważniejsze!

KS-2  Aktywna biblioteka

W - 54 Wykorzystanie kontekstu historycznego i biograficznego w pracy z lekturą

KS/ R/3/1-Czytanie jest najważniejsze!

KS/R/3/3 - Czytanie jest najważniejsze!

ZO - 5 Myślące kapelusze na lekcji języka polskiego - Reduta Ordona

ZO - 6 Ach, co za szkoła! Spotkanie z panem Kleksem i jego uczniami. Wykorzystanie metod aktywizujących i rozwijających twórcze myślenie
 
W - 66 Biblioteki i książki w życiu nastolatków.
 
W - 65 Autorki i autorzy naszych lektur - inspirujące biografie. Cz.2
 
W - 169 Tego czytać nie wolno – książki zakazane
 
W - 72 Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli Skansen Kurpiowski w obiektywie
 
W - 75 - Zasoby kulturowe mojej małej ojczyzny
 
W- 176 Geografia jako system naczyń połączonych
 
KS/R/12 - Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne sposobem na odkrywanie potencjału uczniów
 
KL-9/1 i KL-9/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku
 
KL - 9/1/2  i KL - 9/2/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku
 
RP- 8 - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
 
RP - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
 
ZO-10 - Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii
 
W -30 - Kreatywne zabawy matematyczne w przedszkolu 
 
W - 31 - Vademecum nauczyciela przedszkola
 
KL-11/2 - W kręgu przedszkolnych opowieści
 
W-140 -  Mój Dom - Moja Mała Ojczyzna - Edukacja Regionalna w przedszkolu
 
KS/R/9/1 - Początek drogi ku lepszej edukacji -  Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?
 
KS/R/9/4 - Początek drogi ku lepszej edukacji -  Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?
 
KL - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
 
KL-11/2 - W kręgu przedszkolnych opowieści
 
ZO - 1 - Zajęcia otwarte z udziałem rodziców - wspieranie działań placówki poprzez budowanie partnerskich kontaktów z rodzicami
 
ZO-14 - Zajęcia otwarte z zakresu mowy ojczystej w grupie dzieci 5-letnich
 
PR - 1 - Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny
 
ZO - 16 Moja ulubiona książka. Korelacja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem stacji zadaniowych podczas zajęć otwartych w klasie II szkoły podstawowej
 
PR- 3 Ortograficzny rejs z kapitanem Skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny
 
PR - 11 Ortograficzny rejs z Kapitanem Skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny. Część 2
 
Kompetence cyfrowe nauczycieli muzyki - konferencje regionalne
 
Powstanie styczniowe 1863 rok
 
Demokracja ateńska, prawo rzymskie, chrzescijaństwo-trzy filary dziedzictwa cywilizacyjnego Europy
 
W-160 D-Day. Lądowanie w Normandii
 
Początki chrześcijaństwa
 
W-170 Rozwijaj swoje pasje w bibliotece - przegląd literatury

 

Wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego:

Linki do aktów prawnych związanych z nauką języka łacińskiego w szkołach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jezyk-lacinski-w-szkolach-od-1-wrzesnia-2023-r

file:///C:/Users/Dorota%20Cybulska/Downloads/rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-technikum-oraz-branzowej-szkoly-ii.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000312/O/D20230312.pdf

Linki do interesujących stron (do wykorzystania przez nauczycieli języka łacińskiego):

https://imperiumromanum.pl/kultura/alfabet-lacinski/

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/jezyk-lacinski-i-kultura-antyczna

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wiemy-ktorych-uczniow-obejmie-zwolnienie-z-nauki-jezyka-lacinskiego,466634.html

 

Kierunek II

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 

KL-4/2 Klub anglistów (m. Łomża, powiat łomżyński)

KL-4/1Klub anglistów (Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie

KL – 4/1/2  – Klub anglistów (nauczyciele języka angielskiego – KOLNO, powiat kolneński)

Jak tchnąć życie w salę lekcyjną?

Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne

Uważność nauczyciela kluczem do efektywnego nauczania - uczenia się. 
 
Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne - nowoczesne metody nauczania.
 
Jak wyzwolić pozytywne emocje w nauczaniu i uczeniu się?
 
W-55 Lektury czytane z osobistej perspektywy ucznia. rozwiązania metodyczne przygotowujące do realizacji podstawy programowej i formuły egzaminu ustnego
 
W-155 Nowe lektury do matury Czym dla bohatera romantycznego może być samotność? Przygotowanie do egzaminu maturalnego.
 
W - 57 Wojna polsko - bolszewicka: bitwa warszawska, bitwa białostocka oraz obrona i zdobycie Łomży
 
W - 58 Narodowe Zjednoczenie Wojskowe w powiecie łomżyńskim w latach 1945 - 1949
 
W - 156 Władze komunistyczne wobec Kościoła Katolickiego
 
W - 157 Gry edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej jako narzędzia wspierające proces uczenia się
 
KL - 19/1/2 Klub nauczycieli historii
 
PR - 4 Między historią i literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom...". Edycja 2.
 
PR - 4 Między historią i literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom...". Edycja 2.
 
W - 147 Pozytywna dyscyplina w klasie,
 
W - 146 Lekcje outdoor - czyli jak prowadzić lekcje poza klasą?
 
W - 148 Zabawy językowe jako wsparcie w nauce czytania
 
ZO - 22 Sposób na lekcję przyrody - Eko-pracownia - zajęcia otwarte w klasie III szkoły podstawowej
 
W - 90 Stop dyskryminacji
 
W - 87 Wyzwania pracy XXI wieku - stres, mobbing,wypalenie zawodowe - podcast
 
W -  88 Bajki pomagajki, czyli o emocjach i wartościach w świecie dziecka - podcast
 
W - 84 Kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej inkubatorem twórczych pracowników
 
W - 86 Asertywność w trosce o dobrostan psychiczny nauczyciela
 
W - 89 Nie wystarczy wiedzieć, co powiedzieć, trzeba jeszcze wiedzieć jak
 
W - 85 Wskazówki na początek roku: jak się nie wypalić zawodowo krok po kroku
 
W - 188 Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej i  w kontaktach zawodowych
 
W - 184 Kształtowanie logicznego i twórczego myślenia w przedszkolu i szkole podstawowej przepustką do przyszłego sukcesu na rynku pracy
 
W - 185 Poszukiwanie motywacji do pracy w trosce o dobrostan psychiczny nauczyciela
 
W - 186 Jak mówić, aby Cię słuchano?
 
KS/R/17 Dziś uczeń, jutro pracownik - doradztwo zawodowe jako przygotowanie do roli świadomego pracownika
 
KL- 14/1 Klub poczatkujących doradców zawodowych
 
KL- 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)
 
KL- 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)
 
KL- 14/4 Klub antywypaleniowy
 
KL - 14/2/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)
 
KL- 14/3/2 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)
 
KL- 14/4/2 Klub antywypaleniowy
 
RP - Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i  szkole podstawowej
 
RP- Asertywność a dobrostan psychiczny nauczyciela
 
RP - Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu
 
RP - Kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej a przyszły sukces edukacyjny i zawodowy młodego człowieka
 
RP - Sztuka asertywności a dobrostan psychiczny nauczyciela
 
RP - Profilaktyka antystresowa i antywypaleniowa w rzeczywistości szkolnej
 
W - 32 Gdy chmur jest za dużo – przedszkolak i jego emocje
 
W – 137  Poznajmy się – ABC współpracy z rodzicami
 
KS/R/9/2Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?
 
KS/R/9/3 Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?
 
KL – 11/1/2   Warsztat pracy nauczyciela przedszkola
 
ZO - 13  Na wesołej łące – zabawy wspierające rozwój fizyczny dziecka trzyletniego
 
PR – 9  Wszystkie kolory emocji – projekt edukacyjny
 
W-45 Złość też uczucie- sposoby na rozładowanie emocji u dzieci
 
KS- Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- odkrywcą i realizatorem talentów, twórcą edukacyjnego klimatu w zróżnicowanej klasie
 
W - 77 Katecheta wobec ucznia dotkniętego przemocą ze strony rówieśników i dorosłych
 
W - 17 Jak nauczyć ucznia panowania nad własną agresją?
 
W - 20 Empatyczna komunikacja ważnym aspektem budowania relacji z uczniem ze SPE
 
W - 22 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu
 
W - 178 Wizja rodziny w czasie sporów kulturowych
 
KS/ R/3/1-Czytanie jest najważniejsze!
 
KS/R/3/3 - Czytanie jest najważniejsze!
 
KL-10/1 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego
 
KL-10/2 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego
 
KL-10/3 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów.  Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego
 
KL-10/4. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego
 
ZO-5 Myślące kapelusze na lekcji języka polskiego - Reduta Ordona
 
ZO-6 Ach, co za szkoła! Spotkanie z panem Kleksem i jego uczniami. Wykorzystanie metod aktywizujących i rozwijających twórcze myślenie.
 
KD - 10 Program "Wektory życia". Przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć z uczniami
 
W- 92 Budowanie kultury relacji w procesie nauczania i uczenia się
 
W -118 Edukacja do mądrości na lekcjach wychowania do życia w rodzinie
 
RP -Empatyzowanie w wychowaniu i nauczaniu z zastosowaniem metody myślenia projektowego ( DT - design thinking)
 
RP – Organizacja opieki nad uczniami przewlekle chorymi w szkole w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego
 
KD - 12 Cyberprzemoc - zagrożenie związane z nowymi technologiami
 
W-9 i W-10 Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania
 
W-8 Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży
 
W-7 Jak wyjaśniać i jak reagować na zachowania agresywne uczniów
 
W-11 Uzależnienia behawioralne
 
W-12 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Problemy okresu dorastania część 1.
 
W-13 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Problemy okresu dorastania część 2.
 
W-14 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Jak wspierać rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym? Część 1.
 
W-15 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Jak wspierać rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym? Część 2.
 
W - 117 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Słowa, które ranią i słowa, które wspierają, słowa, które zostają z nami na całe życie…
 
W - 115 Godzina wychowawcza po angielsku - integracja klasy
 
KS/R/14 Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów "Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej
 
Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna - rozpoznanie, zasady interwencji
 
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 
Planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zgodnych z rozpoznanymi potrzebami uczniów
 
Właściwy klimat szkoły podstawą sprawnego jej funkcjonowania
 
Formy przemocy domowej
 
KD - 17 - Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji
 
KD - 18 - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w Edukacji
 
W - 75 - Zasoby kulturowe mojej małej ojczyzny
 
W - 74 - Jak geografia tłumaczy świat? - nauczyciel w świecie potrzeb
 
W-177 - Relacje przyroda - człowiek podczas zajęć terenowych
 
KS/R/12 - Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne sposobem na odkrywanie potencjału uczniów
 
KL-9/1 i KL-9/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku
 
KL - 9/1/2  i KL - 9/2/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku
 
RP-8 - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
 
RP - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
 
RP - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji
 
ZO-10 - Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii
 
W-31 - Vademecum nauczyciela przedszkola
 
W-140 -  Mój Dom - Moja Mała Ojczyzna - Edukacja Regionalna w przedszkolu
 
KS/R/9/1 - Początek drogi ku lepszej edukacji -  Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju 
dziecka?
 
KS/R/9/4 - Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju 
dziecka?
 
KL-11/2 - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
 
KL-11/2 - W kręgu przedszkolnych opowieści
 
ZO - 1 - Zajęcia otwarte z udziałem rodziców - wspieranie działań placówki poprzez budowanie partnerskich kontaktów z rodzicami
 
ZO-14 - Zajęcia otwarte z zakresu mowy ojczystej w grupie dzieci 5-letnich
 
PR - 1 - Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny
 
PR-10 - Międzyszkolny projekt edukacyjny ""Zdrowa Ziemia - Zdrowi My"", edycja IV, część 2.
 
W-46 Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej - zadania, formy i metody pracy odpowiadające uczniom o różnych potrzebach i możliwościach
 
W-49 Pozwól mi działać, a zapamiętam.  Znane, lecz zapomniane metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
 
W - 150 Uczeń klas I-III czujny i uważny. Samoregulacja i jej wpływ na wykorzystanie potencjału edukacyjnego w klasie
 
W - 149 Co za to dostanę? - czyli o demoralizującej roli stopni szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej
 
KL - 17/1 Projekty i indywidualizacja w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KL-17/2 Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KL - 17/1/2 Projekty i indywidualizacja w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

KL - 17/2/2 Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KL - 17/4/2 Projekty i innowacje w edukacji wczesnoszkolnej. Ogólnopolska sieć współpracy konsultantów i doradców metodycznych

ZO - 4 Wprowadzenie litery w klasie I. Praca w grupach jako forma sprzyjająca uczeniu się uczniów

ZO - 16 Moja ulubiona książka. Korelacja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem stacji zadaniowych podczas zajęć otwartych w klasie II szkoły podstawowej

PR- 3 Ortograficzny rejs z kapitanem Skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny

PR - 11 Ortograficzny rejs z Kapitanem Skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny. Część 2.

W-25 Modyfikowanie programów nauczania muzyki w klasach 4-7

W-26 Muzyczno-ruchowe zabawy integracyjne w przedszkolu

W-27 Muzykowanie indywidualne i zespołowe w klasach I-III szkoły podstawowej

W-28 Atrakcyjna edukacja muzyczna dla dzieci - śpiew, ruch, gra na instrumentach

W - 29 Muzykowanie zespołowe w przedszkolu

W-126 Integracja dzieci i młodzieży w grupie poprzez muzykę i ruch elementem profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

W-129 Integracja w kole, czyli taniec średniowieczny

W-130 Analiza rzeczywistości współczesnego dziecka oraz rozumienie jego trudnych zachowań

W-131 Muzykowanie zespołowe w przedszkolu

W-132 Coś z niczego, czyli recykling muzyczno-plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej

W-133 Techniki plastyczne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym

W-134 Plastyka z elementami integracji sensorycznej

W - 132 Coś z niczego, czyli recykling muzyczno-plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej

W - 133 Techniki plastyczne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym

W - 134 Plastyka z elementami integracji sensorycznej

W -83 Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej

W -81 Jak rozwijać teorię umysłu u dzieci

W – 181 Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością - edukacja i wsparcie jego rodziny

W – 182 Poczucie własnej wartości - podnoszenie samooceny u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W – 183 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KL 22 Specjaliści przy kawie

KL –22/1/2 Specjaliści przy kawie

RP Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej

WE - 2 Wycieczka do Sulejówka i Warszawy - śladami wybitnych Polaków okresu dwudziestolecia międzywojennego

WE-1 Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego - z wodą w tle

Kierunek III

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

 

Uważny nauczyciel kluczem efektywnego nauczania - uczenia się

Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne - nowoczesne metody nauczania.

KL-10/5/2 Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

ZO-7 Czym dla bohatera romantycznego moze być samotność? Przygotowanie do egzaminu maturalnego

ZO-18 Ocenianie wspierające uczenie się. Rola informacji zwrotnej w budowaniu kompetencji polonistycznych uczniów.

RP - Psychologiczne aspekty oceniania uczniów, w tym uczniów ze SPE

W-153 Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

KD-14 Szkoła dla ucznia- motywowanie, uczenie się, ocenianie

RP Ocenianie dla uczenia się

Ocenianie wewnątrzszkolne umiejętności i zachowania ucznia - odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w świetle obowiązującego prawa oświatowego

KL-10/1 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego

KL-10/2. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego

KL-10/3. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego

KL-10/4. Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego

ZO-5. Myślące kapelusze na lekcji języka polskiego - Reduta Ordona

ZO-6.  Ach, co za szkoła! Spotkanie z panem Kleksem i jego uczniami. Wykorzystanie metod aktywizujących i rozwijających twórcze myślenie

W- 63 Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

W-64 Rozwijanie komunikacji werbalnej w kontekście przygotowania uczniów do matury ustnej z języka niemieckiego

W - 167 Przekuj porażkę w sukces, czyli ocenianie na lekcjach języków obcych wspierające rozwój uczniów

KL-5/1, KL/5/3, KL-5/4 Klub Germanistów

KL-5/1/2,  Kl-5/3/2, KL-5/4/2 Klub Germanistów

W- 94 Uczenie się na błędach - czyli o kulturze błędu w szkole

W-190 Analiza prac uczniowskich. Trochę inne spojrzenie na nauczanie i uczenie się

KL 24/1 Klub nauczycieli szkolnictwa branżowego

RP- Współpraca nauczycieli  w procesie kontroli i oceny. Metoda APU - Analiza Prac Uczniowskich

KD - 5  Bieg z przeszkodami po sukces, czyli o ocenianiu uczniów z trudnościami w nauce przedmiotów przyrodniczych

RP - Informacja zwrotna jako konstruktywny dialog nauczyciela z uczniem

RP - Ocenianie zachowania w praktyce szkolnej

RP - Motywacyjno - wspierające ocenianie szansą na sukces ucznia

KD - 17 Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji

KD - 18  Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

W -74 - Jak geografia tłumaczy świat? - nauczyciel w świecie potrzeb

W-176 - Geografia jako system naczyń połączonych

W - 177 - Relacje przyroda - człowiek podczas zajęć terenowych

KS/R/12 - Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne sposobem na odkrywanie potencjału uczniów

KL-9/1 i KL-9/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

KL - 9/1/2  i KL - 9/2/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

RP - 8 - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

RP - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

RP - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

ZO-10 - Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii

KS/R/9/1 - Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

KS/R/9/4 - Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

W-46 Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej - zadania, formy i metody pracy odpowiadające uczniom o różnych potrzebach i możliwościach

W-49 Pozwól mi działać, a zapamiętam. Znane, lecz zapomniane metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej

W - 149 Co za to dostanę? - czyli o demoralizującej roli stopni szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej

​Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

ZO - 16 Moja ulubiona książka. Korelacja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem stacji zadaniowych podczas zajęć otwartych w klasie II szkoły podstawowej

W-83 Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej

W – 181 Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością - edukacja i wsparcie jego rodziny

W – 182 Poczucie własnej wartości - podnoszenie samooceny u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KL -22 Specjaliści przy kawie

KL –22/1/2 Specjaliści przy kawie

Kierunek IV

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

W - 90 Stop dyskryminacji

W - 87 Wyzwania pracy XXI wieku - stres, mobbing, wypalenie zawodowe - podcast

W - 88 Bajki pomagajki, czyli o emocjach i wartościach w świecie dziecka - podcast

W - 85 Wskazówki na początek roku: jak się nie wypalić zawodowo krok po kroku

W - 185 Poszukiwanie motywacji do pracy w trosce o dobrostan psychiczny nauczyciela

KS/R/17 Dziś uczeń, jutro pracownik - doradztwo zawodowe jako przygotowanie do roli świadomego pracownika

KL - 14/1 Klub poczatkujących doradców zawodowych

KL - 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL - 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych

KL - 14/2/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL- 14/3/2 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

RP - Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i  szkole podstawowej

RP- Asertywność a dobrostan psychiczny nauczyciela

RP - Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

RP - Kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej a przyszły sukces edukacyjny i zawodowy młodego człowieka

RP - Sztuka asertywności a dobrostan psychiczny nauczyciela

RP - Profilaktyka antystresowa i antywypaleniowa w rzeczywistości szkolnej

W -32 Gdy chmur jest za dużo – przedszkolak i jego emocje

W - 138 Zabawa w czytanie

KS/R/9/2 Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

KS/R/9/3 Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

ZO - 2Wesołe śnieżynki – zabawy dydaktyczne wspierające rozwój mowy dziecka trzyletniego

PR – 9  Wszystkie kolory emocji – projekt edukacyjny

KL-5/1, KL/5/3, KL-5/4 Klub Germanistów

KL-5/1/2,  Kl-5/3/2, KL-5/4/2 Klub Germanistów

KD - 18 Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

KD - 17 - Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji

W -74 Jak geografia tłumaczy świat? - nauczyciel w świecie potrzeb

W - 176 - Geografia jako system naczyń połączonych

W - 177 - Relacje przyroda - człowiek podczas zajęć terenowych

KL-9/1 i KL-9/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

KL - 9/1/2  i KL - 9/2/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

RP-8 Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

RP - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

RP - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

KL -11/2 - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

W- 82 Nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W – 182 Poczucie własnej wartości - podnoszenie samooceny u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W – 183 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KL - 22 Specjaliści przy kawie

Kierunek V

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

 

KS/R/17 Dziś uczeń, jutro pracownik - doradztwo zawodowe jako przygotowanie do roli świadomego pracownika

KL - 14/1 Klub poczatkujących doradców zawodowych

KL - 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL - 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych

KL - 14/2/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL- 14/3/2 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

KD-8 W stronę modelu 4K. Wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości

W - 193 Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie samodzielnego myślenia

W-194 - Dydaktyka rozwijania kompetencji proinnowacyjnych w szkole kształcącej w zawodach

W- 93 Z myślą o przyszłości. Wspieranie współczesnego ucznia w procesie uczenia się i rozwoju

KS/R-19-Kształcenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Do czego powinniśmy zmierzać?

KL24/1-Klub nauczycieli szkolnictwa branżowego

W – 183 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kierunek VI

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 

KD-9 "Must know" każdego nauczyciela, czyli popularne aplikacje do tworzenia interaktywnych materiałów do lekcji, w tym narzędzi i materiałów opartych na sztucznej inteligencji

W-61 Współpraca na lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi IT

W-60 Pogotowie egzaminacyjne-egzamin ósmoklasisty z języka obcego

W-62 Słuchanie i czytanie na języku obcym-jak urozmaicić lekcje ćwicząc te umiejętności?

W-98 Wirtualne tablice-jak wykorzystać ja na lekcjach z uczniami?

KS/R/4Easy peasy, czyli sposoby na łatwą i przyjemną naukę języka angielskiego w szkole podstawowej

KS/R/5 Szklanka systematyczności, łyżka pracowitości i szczypta spokoju, czyli przepis na zdanie matury z języka angielskiego

KL-4/2 Klub anglistów (m. Łomża, powiat łomżyński)

KL-4/1 Klub anglistów (Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie)

KL – 4/1/2  – Klub anglistów (nauczyciele języka angielskiego – KOLNO, powiat kolneński)

Jak tchnąć życie w salę lekcyjną? Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne

Zasoby Internetu-wykorzystanie platform i serwisów edukacyjnych w procesie nauczania, uczenia się

Dezinformacja w Internecie-jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści

Młody człowiek w sieci-nie taki wirtualny świat straszny, jak go malują

Nie bądź cynikiem, zostań sceptykiem-włącz myślenie krytyczne

Uważny nauczyciel kluczem efektywnego nauczania - uczenia się

Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne - nowoczesne metody nauczania

W - 158 Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach historii

KL -17/3 Ortograficzne pomysły klubu edukacji wczesnoszkolnej

KL - 17/3/2 Nauczyciel twórcą projektów edukacyjnych - klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KS/R/17 Dziś uczeń, jutro pracownik - doradztwo zawodowe jako przygotowanie do roli świadomego pracownika

KL- 14/1 Klub poczatkujących doradców zawodowych

KL- 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL- 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

KL- 14/4 Klub antywypaleniowy

KL - 14/2/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL- 14/3/2 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

KL- 14/4/2 Klub antywypaleniowy

RP - Twórcze myslenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i  szkole podstawowej

RP- Asertywność a dobrostan psychiczny nauczyciela

RP - Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

RP - Kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej a przyszły sukces edukacyjny i zawodowy młodego człowieka

RP - Sztuka asertywności a dobrostan psychiczny nauczyciela

RP - Profilaktyka antystresowa i antywypaleniowa w rzeczywistości szkolnej

KS/R/9/2 Początek drogi ku lepszej edukacji  - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu  rozwoju dziecka?

KS/R/9/3 Początek drogi ku lepszej edukacji  - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu  rozwoju dziecka?

PR – 9  Wszystkie kolory emocji – projekt edukacyjny

W-43 Wykorzystanie elementów metody dobrego startu w edukacji i terapii uczniów klas 1-3

KS- Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- odkrywcą i realizatorem talentów, twórcą edukacyjnego klimatu w zróżnicowanej klasie

W - 79 Katecheta wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W - 77 Katecheta wobec ucznia dotkniętego przemocą ze strony rówieśników i dorosłych

W - 78 Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji religii

W - 24 Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

W - 23 Elementy metod terapii ręki i arteterapii na zajęciach rewalidacyjnych

W - 17 Jak nauczyć ucznia panowania nad własną agresją?

W - 19 Wsparcie dzieci i młodzieży z przejawami zachowań autodestrukcyjnych

W - 21 Usprawnianie zaburzonych funkcji u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

W - 20 Empatyczna komunikacja ważnym aspektem budowania relacji z uczniem ze SPE

W - 18 Depresja i zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży

W - 22 Rozwój mowy dziecka w przedszkolu

W - 120 Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów z zaburzoną motoryką dużą

W - 122 Terapeutyczne i rozwojowe właściwości gier RPG oraz zastosowanie ich w praktyce

W - 123 Elementy metod terapii ręki i arteterapii na zajęciach rewalidacyjnych

W - 124 Uczeń z mutyzmem w procesie edukacji i terapii

W - 179 Dobrostan psychiczny a czynniki lekowe w pracy katechety

W - 180 Autyzm na katechezie

KS - 4 Podnoszenie jakości wsparcia udzielanego w systemie oświaty dla dzieci, uczniów i rodzin (…) – edukacja włączająca w praktyce szkolnej

KL - 12/1 Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE

RP - Ocena funkcjonalna jako początek planowania wsparcia w edukacji włączającej

RP - Planowanie, organizacja, realizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

RP - Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze SPE

RP - Zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli i specjalistów w szkołach

RP - Indywidualizacja pracy z dzieckiem przedszkolnym w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania

RP - Rola i zadania specjalistów w przedszkolu i szkole

KL-10/1 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego

KL-10/2 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego

KL-10/3 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego

KL-10/4 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego

RP -Organizacja  opieki nad uczniami przewlekle chorymi w szkole w świetle obowiązujących przepisów prawnych

KD-16 Samorząd Uczniowski w szkole

W - 73 Skuteczna edukacja przyrodnicza pokolenia IGEN

KS/R/10/2, KS/R/10/3 - Zagadka znikającej motywacji w nauce przedmiotów przyrodniczych

RP - Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

RP - Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie

KD - 12 Cyberprzemoc - zagrożenie związane z nowymi technologiami

W-9 i W-10 Wspieranie rozwoju uczniów w okresie dorastania

W-8 Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży

W-7 Jak wyjaśniać i jak reagować na zachowania agresywne uczniów

W-11 Uzależnienia behawioralne

W-12 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Problemy okresu dorastania część 1

W-13 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Problemy okresu dorastania część 2

W-14 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Jak wspierać rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym? Część 1

W-15 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Jak wspierać rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym? Część 2

W - 117 O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów? Słowa, które ranią i słowa, które wspierają, słowa, które zostają z nami na całe życie…

W - 115 Godzina wychowawcza po angielsku - integracja klasy

KS/R/14 Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne uczniów w sytuacji kryzysowej

Przemoc rówieśnicza, przemoc relacyjna - rozpoznanie, zasady interwencji

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zgodnych z rozpoznanymi potrzebami uczniów

Właściwy klimat szkoły podstawą sprawnego jej funkcjonowania

Formy przemocy domowej

KD - 17 - Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji

KD - 18 - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w Edukacji

W - 75 - Zasoby kulturowe mojej małej ojczyzny

W -74 - Jak geografia tłumaczy świat? - nauczyciel w świecie potrzeb

W- 176 - Geografia jako system naczyń połączonych

W - 177 - Relacje przyroda - człowiek podczas zajęć terenowych

KS/R/12 - Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne sposobem na odkrywanie potencjału ucznia

KL-9/1 i KL-9/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

KL - 9/1/2  i KL - 9/2/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

RP-8 Praca z uczniami z doświadczeniem migracyjnym

RP - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

ZO-10 - Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii

WE-1 Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego - z wodą w tle

W - 30 - Kreatywne zabawy matematyczne w przedszkolu

W-31 - Vademecum nauczyciela przedszkola

W-139 - Sposoby na twórcze wykorzystanie klocków w działalności dziecka

W-140 -  Mój Dom - Moja Mała Ojczyzna - Edukacja Regionalna w przedszkolu

KS/R/9/1 - Początek drogi ku lepszej edukacji -  Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju  dziecka?

KS/R/9/4 - Początek drogi ku lepszej edukacji -  Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

KL-11/2 - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

KL-11/2 - W kręgu przedszkolnych opowieści

ZO - 1 - Zajęcia otwarte z udziałem rodziców - wspieranie działań placówki poprzez budowanie partnerskich kontaktów z rodzicami

ZO-14 - Zajęcia otwarte z zakresu mowy ojczystej w grupie dzieci 5-letnich

PR - 1 - Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny

PR-10 - Międzyszkolny projekt edukacyjny ""Zdrowa Ziemia - Zdrowi My"", edycja IV, część 2

W-46 Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej - zadania, formy i metody pracy odpowiadające uczniom o różnych potrzebach i możliwościach

W-47 wprowadzenie części mowy metodą storytellingu inspirowane pedagogiką Marii Montessori

W - 150 Uczeń klas I-III czujny i uważny. Samoregulacja i jej wpływ na wykorzystanie potencjału edukacyjnego w klasie

W - 149 Co za to dostanę? - czyli o demoralizującej roli stopni szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej

KL - 17/1 Projekty i indywidualizacja w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KL - 17/1/2 Projekty i indywidualizacja w sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KL - 17/2/2 Inspiracje metodyczne w klubie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

KL - 17/4/2 Projekty i innowacje w edukacji wczesnoszkolnej. Ogólnopolska sieć współpracy konsultantów i doradców metodycznych

ZO - 4 Wprowadzenie litery w klasie I. Praca w grupach jako forma sprzyjająca uczeniu się uczniów

ZO - 16 Moja ulubiona książka. Korelacja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem stacji zadaniowych podczas zajęć otwartych w klasie II szkoły podstawowej

PR -3 Ortograficzny rejs z kapitanem skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny

PR - 11 Ortograficzny rejs z Kapitanem Skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny. Część 2

W- 83 Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej

W - 81 Jak rozwijać teorię umysłu u dzieci

W – 181 Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością - edukacja i wsparcie jego rodziny

W – 183 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W – 182 Poczucie własnej wartości - podnoszenie samooceny u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KL - 22 Specjaliści przy kawie RP Uczeń ze spektrum autyzmu w  edukacji włączającej

Kierunek VII

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

WE - 2 Wycieczka do Sulejówka i Warszawy - śladami wybitnych Polaków okresu dwudziestolecia międzywojennego

W -36 Escape room w edukacji wczesnoszkolnej

W - 146 Lekcje outdoor - czyli jak prowadzić lekcje poza klasą?

W - 147 Pozytywna dyscyplina w klasie

PR -2 Międzyszkolny projekt edukacyjny Zdrowa ziemia, zdrowi my! edycja IV

KL - 14/1 Klub poczatkujących doradców zawodowych

KL - 14/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL - 14/3 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych

KL - 14/4 Klub antywypaleniowy

KL - 14/2/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

KL- 14/3/2 Klub doradców zawodowych (szkoły ponadpodstawowe i doradztwo dla dorosłych)

KL- 14/4/2 Klub antywypaleniowy

RP - Twórcze myślenie receptą na sukcesy edukacyjne i zawodowe, czyli o rozwijaniu kreatywności u dzieci w edukacji przedszkolnej i  szkole podstawowej

RP - Nauczycielu, nie daj się stresowi i wypaleniu zawodowemu

RP - Kreatywne zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej a przyszły sukces edukacyjny i zawodowy młodego człowieka

RP - Profilaktyka antystresowa i antywypaleniowa w rzeczywistości szkolnej

ZO - 13  Na wesołej łące – zabawy wspierające rozwój fizyczny dziecka trzyletniego

Kurs turystyki kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej

Kurs turystyki kwalifikowanej w zakresie turystyki rowerowej

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

W-40 Razem możemy więcej- gry i zabawy integrujące zespół klasowy

W - 120 Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów z zaburzoną motoryką dużą

W - 122 Terapeutyczne i rozwojowe właściwości gier RPG oraz zastosowanie ich w praktyce

W - 123 Elementy metod terapii ręki i arteterapii na zajęciach rewalidacyjnych

W - 67 Kreatywnie i aktywnie na lekcji matematyki

W - 102 Gry ruchowe "Językowy Labirynt" - emocjonująca przygoda i narzędzie skutecznej nauki języka obcego

KS/R/6/2, KS/R/6/3, KS/R/6/1 Edukacja poprzez ruch na lekcjach języka niemieckiego

KS- 12 Imopeksis - wsparcie rozwoju uczniów w sporcie, edukacji i życiu społecznym

RP- Efektywna edukacja w naszej szkole

RP- Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej

RP- Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się

RP- Uczyć lepiej – od neurodydaktyki do skutecznej edukacji​

KD - 6 Spacerologia jako innowacja pedagogiczna w realizacji zajęć terenowych

W - 72 "Cudze chwalicie, swego nie znacie", czyli Skansen Kurpiowski w obiektywie

KD - 17 - Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji

KD - 18 - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w Edukacji

WE-1 Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego - z wodą w tle

W - 30 - Kreatywne zabawy matematyczne w przedszkolu 

W -31 - Vademecum nauczyciela przedszkola

W-139 - Sposoby na twórcze wykorzystanie klocków w działalności dziecka

W-140 -  Mój Dom - Moja Mała Ojczyzna - Edukacja Regionalna w przedszkolu

KS/R/9/1 - Początek drogi ku lepszej edukacji -  Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju  dziecka?

KS/R/9/4 - Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

KL-11/2 - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

KL-11/2 - W kręgu przedszkolnych opowieści

ZO - 1 - Zajęcia otwarte z udziałem rodziców - wspieranie działań placówki poprzez budowanie partnerskich kontaktów z rodzicami

PR - 1 - Wszystkie kolory emocji - projekt edukacyjny

PR-10 - Międzyszkolny projekt edukacyjny ""Zdrowa Ziemia - Zdrowi My"", edycja IV, część 2

W - 150 Uczeń klas I-III czujny i uważny. Samoregulacja i jej wpływ na wykorzystanie potencjału edukacyjnego w klasie

W-25 Modyfikowanie programów nauczania muzyki w klasach 4-7

W-26 Muzyczno-ruchowe zabawy integracyjne w przedszkolu

W-27 Muzykowanie indywidualne i zespołowe w klasach I-III szkoły podstawowej

W-28 atrakcyjna edukacja muzyczna dla dzieci - śpiew, ruch, gra na instrumentach

KL-25 Nowe powinności i kompetencje nauczycieli muzyki - wyzwania współczesnej szkoły - sieć współpracy i samodoskonalenia dla doradców metodycznych i konsultantów

W – 182 Poczucie własnej wartości - podnoszenie samooceny u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W – 183 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KL - 22 Specjaliści przy kawie

KL –22/1/2 Specjaliści przy kawie

Kierunek VIII

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

KD-9 "Must know" każdego nauczyciela, czyli popularne aplikacje do tworzenia interaktywnych materiałów do lekcji, w tym narzędzi i materiałów opartych na sztucznej inteligencji

W-61 Współpraca na lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi IT

W-60 Pogotowie egzaminacyjne-egzamin ósmoklasisty z języka obcego

W-62 Słuchanie i czytanie na języku obcym-jak urozmaicić lekcje ćwicząc te umiejętności?

W-98 Wirtualne tablice-jak wykorzystać ja na lekcjach z uczniami?

W – 164  – Krytyczne myślenie na języku angielskim

W – 162  Chat GPT – jak wykorzystać go na lekcji języka obcego?

KS/R/4 Easy peasy, czyli sposoby na łatwą i przyjemną naukę języka angielskiego w szkole podstawowej

KS/R/5 Szklanka systematyczności, łyżka pracowitości i szczypta spokoju, czyli przepis na zdanie matury z języka angielskiego

KS- Sztuczna inteligencja-udogodnienie czy zagrożenie?

KL-4/2 Klub anglistów (m. Łomża, powiat łomżyński)

KL-4/1 Klub anglistów (Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie)

KL – 4/1/2  – Klub anglistów (nauczyciele języka angielskiego – KOLNO, powiat kolneński)

Jak tchnąć życie w salę lekcyjną?

Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne.

Zasoby Internetu-wykorzystanie platform i serwisów edukacyjnych w procesie nauczania, uczenia się.

Dezinformacja w Internecie-jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści.

Młody człowiek w sieci-nie taki wirtualny świat straszny, jak go malują.

Nie bądź cynikiem, zostań sceptykiem-włącz myślenie krytyczne.

Uważny nauczyciel kluczem efektywnego nauczania - uczenia się.

Świeże spojrzenie na procesy lekcyjne - nowoczesne metody nauczania

W-55 Lektury czytane z osobistej perspektywy ucznia. rozwiązania metodyczne przygotowujące do realizacji podstawy programowej i formuły egzaminu ustnego

KL-10/5 Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

ZO-7 Czym dla bohatera romantycznego może być samotność? Przygotowanie do egzaminu maturalnego

W - 57 Wojna polsko - bolszewicka: Bitwa Warszawska, Bitwa Białostocka oraz obrona i zdobycie Łomży

W - 56 Jak porządkować i utrwalać treści nauczania? Gry, aplikacje i inne sposoby na efektywne uczenie się

W - 159 AR VR w edukacji historycznej - sposoby wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

W - 158 Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach historii

KL - 19/1 Klub nauczycieli historii

KL - 19/1/2 Klub nauczycieli historii

RP - Gamifikacja w pracy nauczyciela

RP - Kreatywne i racjonalne prace domowe jako przykład rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych ucznia

RP - Gamifikacja w pracy nauczyciela

RP - Kreatywne i efektywne prace domowe rozwijające umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów

ZO - 8 Efektywne metody nauczania na lekcji historii - zajęcia otwarte w klasie V szkoły podstawowej

ZO - 19 Metody angażujące uczniów na lekcji historii - zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej

PR - .4 Między historią i literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom...". Edycja 2

W -37 Montaż filmów krok po kroku za pomocą telefonu - wykorzystanie aplikacji Kinemaster

W-36 Escape room w edukacji wczesnoszkolnej

W -35 wykorzystanie genial.ly do tworzenia codziennych lekcji - dla początkujących

KL - 17/3/2 Nauczyciel twórcą projektów edukacyjnych - klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej​

ZO -3 Stosowanie narzędzi tik podczas edukacji matematycznej- zajęcia otwarte w klasie i szkoły podstawowej

ZO - 15 Laboratoria przyszłości w praktyce - wykorzystanie sprzętu na lekcji w klasie I szkoły podstawowej

W - 187 Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie, stacjonarnie i online

W - 106 Przedszkolak w świecie TIK (doszło w I półroczu)

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- odkrywcą i realizatorem talentów, twórcą edukacyjnego klimatu w zróżnicowanej klasie

W - 68 Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki

W - 171 Wykorzystanie chat GPT w nauczaniu matematyki

KS/R/11 W drodze do sukcesu na egzaminie ósmoklasisty z matematyki." "KL - 8/2 TIK w matematyce

KL - 7/1  Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

KL - 8/1 Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

KL - 8/2/2 TIK w matematyce (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)" "ZO- 9 Stosowanie narzędzi TIK na lekcji matematyki - zajęcia otwarte w klasie I szkoły ponadpodstawowej

ZO - 20 Efektywne metody nauczania na lekcji matematyki - zajęcia otwarte w klasie I szkoły ponadpodstawowej

KL-10/1/2 Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi. Klub nauczycieli języka polskiego z powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego

KL-10/3/2 Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego i wysokomazowieckiego

ZO-17 Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć. O cennej sztuce tworzenia i selekcjonowania argumentów

KL-10/1 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu kolneńskiego

KL-10/2 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu łomżyńskiego

KL-10/3 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu zambrowskiego

KL-10/4 Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Klub nauczycieli języka polskiego powiatu wysokomazowieckiego

ZO-5 Myślące kapelusze na lekcji języka polskiego - Reduta Ordona

ZO-6  Ach, co za szkoła! Spotkanie z panem Kleksem i jego uczniami. Wykorzystanie metod aktywizujących i rozwijających twórcze myślenie

KL-13/1 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

KL-13/2 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

KD-4 Z niemieckim przekraczamy granice – kurs doskonalący dla nauczycieli języka niemieckiego

KD - 15 Cyfrowe kompetencje nauczycieli języka niemieckiego - doskonalenie umiejętności wykorzystania w edukacji językowej narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w tym opartych na sztucznej inteligencji

W- 63 Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

W-64 Rozwijanie komunikacji werbalnej w kontekście przygotowania uczniów do matury ustnej z języka niemieckiego

KL-5/1, KL/5/3, KL-5/4 Klub Germanistów

KL-5/1/2,  Kl-5/3/2, KL-5/4/2 Klub Germanistów

RP- Efektywna edukacja w naszej szkole

RP- Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej

RP- Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się

RP- Innowacyjne metody nauczania drogą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

RP- Lekcje z pomysłem, czyli myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

RP- Lekcje z pomysłem, czyli myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

PR –5 Międzynarodowy projekt „W sieci listownych przyjaźni” 3 edycja

PR-6 Auf der Reise nach Österreich - W podróży do Austrii

W - 73 Skuteczna edukacja przyrodnicza pokolenia IGEN

KS - 3 Projekt Ekomobilni - gry mobilne

KD - 17 - Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji

KD - 18 - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w Edukacji

W - 75 - Zasoby kulturowe mojej małej ojczyzny

W-74 - Jak geografia tłumaczy świat? - nauczyciel w świecie potrzeb

W- 176 - Geografia jako system naczyń połączonych

W - 177 - Relacje przyroda - człowiek podczas zajęć terenowych

KS/R/12 - Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne sposobem na odkrywanie potencjału uczniów

KL-9/1 i KL-9/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

KL - 9/1/2  i KL - 9/2/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

RP -8 -Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

RP - Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

RP - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

ZO-10 - Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii

KD - 20 Programowanie w języku Python

KD - 21 Sztuczna inteligencja w edukacji" "W-97 PHOTON. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

W - 119 Bezpieczeństwo dzieci w sieci. O czym warto rozmawiać z rodzicami uczniów?

W - 196 TIK-owe poniedziałki

W - 197 Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota" "KSR-18 Bezpiecznie w cyfrowym świecie, czyli edukacyjne zastosowanie narzędzi i materiałów dostępnych w sieci

KS - 11 Aspekty pracy w IT

KL-3/3 Klub nauczycieli - Aktywna tablica

KL-3/4 Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości

KL - 3/3/2 Klub nauczycieli - Aktywna Tablica

KL - 3/4/2 Klub nauczycieli - Laboratorium Przyszłości

RP Nowoczesna edukacja z monitorem/ tablicą interaktywną

RP Zasoby Internetu – wykorzystywanie narzędzi i materiałów dostępnych w sieci

RP Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści

RP Laboratorium Przyszłości – teoretycznie i praktycznie

RP Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

RP Bezpieczeństwo w sieci, czyli co powinien wiedzieć każdy użytkownik Internetu

RP  Dezinformacja w Internecie - jak kształtować krytyczne podejście do publikowanych treści

W - 31- Vademecum nauczyciela przedszkola

W-140 -  Mój Dom - Moja Mała Ojczyzna - Edukacja Regionalna w przedszkolu

KS/R/9/1 - Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

KS/R/9/4 - Początek drogi ku lepszej edukacji - Dlaczego przedszkole jest ważne we wspieraniu rozwoju dziecka?

KL-11/2 - Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

KL-11/2 - W kręgu przedszkolnych opowieści

ZO -1 - Zajęcia otwarte z udziałem rodziców - wspieranie działań placówki poprzez budowanie partnerskich kontaktów z rodzicami

ZO-14 - Zajęcia otwarte z zakresu mowy ojczystej w grupie dzieci 5-letnich

PR-10 - Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa Ziemia - Zdrowi My", edycja IV, część 2

W-48 Wykorzystanie aplikacji Mentimeter w edukacji wczesnoszkolnej

ZO - 16 Moja ulubiona książka. Korelacja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem stacji zadaniowych podczas zajęć otwartych w klasie II szkoły podstawowej

PR-3 Ortograficzny rejs z kapitanem skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny

PR - 11 Ortograficzny rejs z Kapitanem Skuwką. Zgamifikowany projekt edukacyjny. Część 2

W-25. MODYFIKOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH 4-7

W-125 Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a idea aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

W-127 Jak przygotować słuchowisko muzyczne lub podcast?

W-128 Jak przygotować dzieci do nauki programowania w klasach I-III szkoły podstawowej?

KOMPETENCE CYFROWE NAUCZYCIELI MUZYKI - KONFERENCJE REGIONALNE

ZO-11 Kodowanie i dekodowanie rytmu, czyli lekcja muzyki czy matematyki?; ZO-12. Kodowanie i dekodowanie rytmu, czyli lekcja muzyki czy matematyki?

PR-8 CAŁA KLASA ŚPIEWA Z NAMI

Kierunek IX

Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

 

W - 159 AR VR w edukacji historycznej - sposoby wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

W -36 ESCAPE ROOM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

ZO - 15 Laboratoria przyszłości w praktyce - wykorzystanie sprzętu na lekcji w klasie I szkoły podstawowej

ZO - 22 Sposób na lekcję przyrody - Eko-pracownia - zajęcia otwarte w klasie III szkoły podstawowej

PR -2 Międzyszkolny projekt edukacyjny Zdrowa ziemia, zdrowi my! edycja IV

KL - 8/2 TIK w matematyce

KL - 7/1Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

KL - 8/1 Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadpodstawowe)

KL-13/1 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

KL-13/2 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

KD-4 Z niemieckim przekraczamy granice – kurs doskonalący dla nauczycieli języka niemieckiego

KL-5/1, KL/5/3, KL-5/4 Klub Germanistów

KL-5/1/2,  KL-5/3/2, KL-5/4/2 Klub Germanistów

RP- Efektywna edukacja w naszej szkole

RP- Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej

RP- Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się

RP- Myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

RP- Innowacyjne metody nauczania drogą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

RP- Lekcje z pomysłem, czyli myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji szkolnej

PR – Międzynarodowy projekt „W sieci listownych przyjaźni” 3 edycja

PR- Auf der Reise nach Österreich - W podróży do Austrii

W - 73 Skuteczna edukacja przyrodnicza pokolenia IGEN

KS - 3 Projekt Ekomobilni - gry mobilne

KD - 17 - Nauka w szkole - STEAM i IBSE w akcji

KD - 18 - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w Edukacji

W - 75 - Zasoby kulturowe mojej małej ojczyzny

W -74 - Jak geografia tłumaczy świat? - nauczyciel w świecie potrzeb

W- 176 - Geografia jako system naczyń połączonych

KS/R/12 - Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne sposobem na odkrywanie potencjału uczniów

KL-9/1 i KL-9/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

KL - 9/1/2  i KL - 9/2/2 - Klub Geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku

RP - Klub Młodego Odkrywcy ciekawym rozwiązaniem na innowację w edukacji

ZO-10 - Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii

WE-1 Wycieczka edukacyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego - z wodą w tle

KL-13/1 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy KL-13/2 Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

KD - 20 Programowanie w języku Python

KD - 21 Sztuczna inteligencja w edukacji

W-97 PHOTON. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

W - 196 TIK-owe poniedziałki

W - 197 Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

KSR-18 Bezpiecznie w cyfrowym świecie, czyli edukacyjne zastosowanie narzędzi i materiałów dostępnych w sieci

KL-3/4 Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości

KL - 3/4/2 Klub nauczycieli - Laboratorium Przyszłości

RP Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

RP Laboratorium Przyszłości – teoretycznie i praktycznie

RP Photon. Certyfikowane szkolenie z obsługi robota

W-25 MODYFIKOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH 4-7

Kierunek X

Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W-54 Wykorzystanie kontekstu biograficznego i historycznego w pracy z lekturą. nagranie lekcji otwartej dla nauczycieli języka polskiego za granicą w ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ZO-5 Myślące kapelusze na lekcji języka polskiego - Reduta Ordona

ZO-6  Ach, co za szkoła! Spotkanie z panem Kleksem i jego uczniami. Wykorzystanie metod aktywizujących i rozwijających twórcze myślenie.