Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej w Łomży w zakresie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Edukacja włączająca
Indywidualizacja w nauczaniu
Dziecko zdolne

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Nauczanie na odległość
Bezpieczeństwo w Internecie
Współczesne uzależnienia
Nowe technologie w edukacji

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Działania wychowawcze szkoły
Patriotyzm dzisiaj. Wychowanie patriotyczne
Wychowanie do wartości
Wychowanie i kształcenie w świetle myśli Jana Pawła II