Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Zasady bezpiecznego korzystania z budynku

Szanowni Państwo
 
Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży położony jest  przy pl. Kościuszki 2. Do obiektu prowadzą dwa wejścia, które są jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi: główne od strony placu Kościuszki i tylne, od strony ul. Wiejskiej. Wejście tylne umożliwia dostęp do budynku od wewnętrznego, ogrodzonego parkingu, z bramą wjazdową zamykaną po godzinach pracy. Wewnątrz budynku, od strony wejścia głównego znajduje się pomieszczenie wyposażone w wewnętrzne okna, umożliwiające pracownikom kontrolowanie osób wchodzących do budynku każdym wejściem. Wejścia do budynku są zabezpieczone zamkami drzwiowymi oraz alarmem i monitorowane. W obiekcie zainstalowanych jest pięć kamer (na każdej kondygnacji oraz na zewnątrz od strony parkingu) z zapisem obrazu i możliwością jego odtworzenia, które umożliwiają monitorowanie budynku i jego otoczenia. 
 
Każde z pomieszczeń w budynku posiada  indywidualny system zamków. Poza godzinami pracy, ochrona fizyczna budynku sprawowana jest przez firmę zewnętrzną „Seris Konsalnet”, która zapewnia dozór obiektu polegający na odbieraniu sygnałów przesyłanych przez systemy alarmowe zainstalowane w budynku oraz w razie potrzeby, bezpośrednią ochronę fizyczną, polegającą na zapewnieniu interwencji 2-osobowego patrolu.
 
Budynek został właściwie przygotowany na wypadek zagrożenia pożarowego. Wszystkie kondygnacje budynku połączone są schodami wyposażonymi w poręcze. Na wszystkich czterech kondygnacjach znajdują się w widocznych i dostępnych miejscach skrzynki hydrantowe oraz po dwie gaśnice proszkowe. Na korytarzach i klatkach schodowych drogi ewakuacyjne są wyposażone w oprawy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), które włączane jest automatycznie przy zaniku napięcia w sieci podstawowej. W budynku w widocznych miejscach znajdują się znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej, służące pomocą w sytuacji zagrożenia. W każdej sali, w której odbywają się zajęcia, znajdują się  plany ewakuacji. Na korytarzu na pierwszym piętrze umieszczona została apteczka wyposażona w niezbędne środki medyczne.