Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Aktualności

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku rozpoczął się okres stosowania ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowy system ochrony danych, opierający się o przepisy europejskiego rozporządzenia, bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, reguluje w sposób jednolity prawa wszystkich osób przebywających na obszarze UE oraz obowiązki podmiotów gromadzących i wykorzystujących dane osobowe. Rozporządzenie ustanawia nowe mechanizmy ochrony danych, lepiej odpowiadające na potrzeby i wyzwania XXI wieku, niż przepisy dotychczas obowiązujące. Koniec XX i początek XXI wieku to okres, w którym rzeczywistość zmieniła się w sposób diametralny. Wiele zagrożeń dla prywatności, z którymi w chwili obecnej spotykamy się powszechnie, po prostu nie istniało. Telefonia komórkowa, Internet mobilny, serwisy społecznościowe czy Internet rzeczy, to tylko cztery najbardziej widoczne symbole tych zmian. Postępująca globalizacja i cyfryzacja to bowiem jedne z powodów, dla których niezbędna stała się reforma systemu ochrony naszych danych. Spełnienie określonych w RODO standardów będzie wymagało codziennej refleksji nad tym, jak ochronę danych uczynić częścią zarządzania instytucją, a nie jedynie formalnym obowiązkiem. Niezbędne będzie też jednocześnie podnoszenie świadomości pracowników.

Miło jest nam poinformować, że została uruchomiona nowa strona dotycząca problematyki związanej z ochroną danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Niniejsza strona ma na celu pomóc pracownikom CEN w Łomży oraz osobom korzystającym z jego usług w świadomym uczestniczeniu w procesie przetwarzania danych osobowych. Będziemy starali się przybliżać Państwu zagadnienia z zakresu administrowania danymi osobowymi, bezpieczeństwa ich przetwarzania i ochrony.

Uprzejmie zapraszamy do korzystania z serwisu.

Klauzule informacyjne