Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Środa, 17 Lipiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 91 Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego – narzędzia monitorowania, kontroli i ewaluacji

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

 • Zasady diagnozowania realizacji zadań szkoły.
 • Zasady budowania narzędzi nadzoru pedagogicznego legalnościowego - arkusz kontroli.
 • Warunki trafności narzędzi nadzoru jakościowego – projektowanie konceptualizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: j.arcimowicz|cen.lomza.pl| |j.arcimowicz|cen.lomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Facebook