Poniedziałek, 17 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 2 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

  • Źródła planowania - analiza zadań do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.
  • Zasady planowania - przykładowa struktura planu nadzoru pedagogicznego.
  • Dokumentowanie zadań realizowanych w ramach nadzoru pedagogicznego - przykładowe narzędzia.
  • Bieżąca analiza realizowanych zadań - określanie działań doraźnych.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego