Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 111/1 Sentencje, opowieści, muzyka jako źródło inspiracji i motywacji do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, wychowawcy i nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 10 (2x5)

Wykorzystanie inspirujących i motywujących cytatów, ciekawostek, historyjek i muzyki na zajęciach indywidualnych i grupowych z uczniami stojącymi przed ważnymi wyborami życiowymi, w tym decyzjami edukacyjno-zawodowymi.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

  • mgr ekonomii
  • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
  • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
  • studia podyplomowe w zakresie matematyki
  • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

  • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
  • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
  • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
  • etyka w zarządzaniu
  • komunikacja społeczna
Termin Cena Status
2021-10-26 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Anna Borawska - II spotkanie brak danych odwołane
Organizator zajęć: mgr Anna Borawska (a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)