Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 116 Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w kontaktach zawodowych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, wychowawcy  i nauczyciele wszystkich typów szkół 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 4

TERMINY: 29.11.2021 r. - 5.12.2021 r.

 • Praktyczny słownik komunikacji niewerbalnej w sytuacji aplikowania o pracę oraz w kontaktach zawodowych.
 • Zasady wywierania dobrego pierwszego wrażenia.
 • Strategie uzyskania dodatkowej przewagi dzięki wykorzystaniu komunikacji niewerbalnej.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna