Czwartek, 9 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 208/2 Vademecum doradcy zawodowego: jak wykreować kreatywnego pracownika - czyli o rozwijaniu twórczego myślenia u dzieci

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkół podstawowych, doradcy zawodowi

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  5

 • Wpływ kreatywnego nauczyciela na rozwój osobisty oraz dalsze sukcesy edukacyjne i zawodowe uczniów.
 • Jak wspierać twórcze myślenie, jak nie tłumić kreatywności?
 • Przykłady ćwiczeń grupowych i indywidualnych, ukierunkowanych na rozwój twórczego myślenia.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna
Termin Cena Status
2020-04-15 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Anna Borawska - III grupa
Zajęcia przełożone - nowy termin zostanie podany wkrótce
brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Anna Borawska (a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności