Piątek, 6 Grudzień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 32 Gry i zabawy matematyczne

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  12(2x6)

 • Rozwój myślenia matematycznego u dzieci.
 • Metody i formy pracy w klasach 1-3 w świetle podstawy programowej.
 • Zabawy rozwijające zdolności logiczno-matematyczne dzieci.
 • Gry dydaktyczne, quizy.
 • Zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem doskonalące myślenie matematyczne dzieci.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • oligofrenopedagogika
 • w zakresie zarządzania oświatą
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • wdrażania nowej podstawy programowej
 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Termin Cena Status
2019-12-07 09:00 Prowadzący zajęcia: Danuta Lasek - II spotkanie brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: mgr Danuta Lasek (d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.23)