Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 156 Władze komunistyczne wobec Kościoła Katolickiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii oraz zainteresowani nauczyciele innych specjalności

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

 • Wygłoszenie wykładu: "Władze komunistyczne wobec Kościoła Katolickiego".
 • Przedstawienie treści wystaw elementarnych: „Walka o duszę narodu. Wokół Obchodów Milenium i Tysiąclecia 1956-1966", „Franciszek Blachnicki", „ks. Jan Zieja", „Stefan Wyszyński".
 • Prezentacja materiałów teki edukacyjnej „Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Życie i nauczanie".
 • Przedstawienie pozostałych zasobów IPN poświęconych tematyce relacji: władze PRL - Kościół Katolicki (wirtualne paczki edukacyjne, kanał IPNtv na YouTube, portale edukacyjne).

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 512 143 275
E-mail: a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl

mgr Alicja Pieloszczyk

Doradca metodyczny w zakresie historii
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym
 • studia podyplomowe: terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe: wiedza o społeczeństwie
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą