Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
on-line

W - 188

Retoryka w praktyce, czyli lekcje przekonującego mówienia

on-line

W - 189

Strategie aktywnego czytania i notowania

on-line

W - 190

Wykorzystanie TIK na lekcjach języka polskiego

on-line

W - 191

Przygotowanie uczniów do nowego egzaminu maturalnego - praktyczne rozwiązania metodyczne

on-line

W - 192

Dialogi międzytekstowe na lekcjach języka polskiego

on-line

W - 193

Przygotowanie uczniów do redagowania wypowiedzi twórczej i argumentacyjnej na egzaminie ósmoklasisty

on-line

W - 151

Baśnie, legendy, przypowieści - teksty i konteksty

ZO - 10

Zajęcia otwarte z języka polskiego w klasie VIII szkoły podstawowej

on-line

KL - 10/5

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat zambrowski)

on-line

KL - 10/6

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/7

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat kolneński)

on-line

KL - 10/8

Klub nauczycieli języka polskiego (powiat łomżyński)

on-line

KL - 10/9

Klub nauczycieli języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

on-line

W - 152

Projekt edukacyjny jako metoda pracy na zajęciach dodatkowych z języka polskiego

on-line

ZO - 11

Lekcja otwarta

on-line/stacj.

W - 243

TIK-owa narzędziownia nauczyciela języka obcego

on-line

W - 194

Praca z uczniem dyslektycznym i z potrzebami edukacyjnymi na języku angielskim

on-line

W - 195

Przygotowani ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK

on-line

W - 196

Zmień swoje myślenie! Testowanie i ocenianie on-line i off-line na lekcjach języków obcych

W - 197

Fonetyka prosto, przystępnie i praktycznie

on-line/stacj.

W - 198

Zaczynam przygodę z nauczaniem języka obcego

W - 199

Ocenianie kształtujące na lekcjach języków obcych a motywacja do ich nauki

on-line/stacj.

W - 200

Gry i zabawy na języku angielskim

W - 201

Efektywna nauka języka angielskiego - jak uczyć przez skojarzenia?

on-line/stacj.

KL - 4/4

Klub anglistów (powiat łomżyński i zambrowski)

on-line

KL - 4/5

Klub anglistów (powiat kolneński)

ZO - 12

Obserwacja zajęć otwartych z języka niemieckiego w klasie VI szkoły podstawowej

ZO - 13

Obserwacja zajęć otwartych z języka niemieckiego w klasie VII szkoły podstawowej

ZO - 14

Hier wohne ich - tutaj mieszkam

on-line

KL - 5/6

Klub germanisty (powiat zambrowski)

on-line

KL - 5/7

Klub germanisty (powiat łomżyński)

on-line

KL - 5/8

Klub germanisty (powiat kolneński)

on-line

KL - 5/9

Klub germanisty (powiat białostocki)

W - 202

Operacja Barbarossa. Atak Hitlera na Stalina

on-line

W - 203/1

Dołącz do eTwinning. Od pomysłu do projektu

on-line

W - 203/2

Dołącz do eTwinning. Od pomysłu do projektu

W - 204

W poszukiwaniu twórczych rozwiązań na lekcjach historii

zdalnie

W - 244

Załóż projekt z eTwinning. Narzędzia pomocne w realizacji projektów