Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

e-learning

KD - 14

Szkoła dla ucznia - motywowanie, uczenie się, ocenianie

W - 151

Czytanie krytyczne utworów literackich na lekcjach języka polskiego

PŁATNE

W - 152

Przygotowanie uczniów do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

on-line/stacj.

W - 153

Od wymagań edukacyjnych do oceny szkolnej

on-line

W - 199

Doskonalenie umiejętności uczniów sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego (dla nauczycieli Edukatora)

on-line/stacj.

W - 154

Skuteczne powtarzanie przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

ZO - 17

Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć. O cennej sztuce tworzenia, selekcjonowania i uzasadniania argumentów

W - 155

Nowe lektury do matury

on-line

ZO - 7

Czym dla bohatera romantycznego może być samotność? Przygotowanie do egzaminu maturalnego

on-line

ZO - 18

Ocenianie wspierające uczenie się. Rola informacji zwrotnej w budowaniu kompetencji polonistycznych uczniów

W - 156

Władze komunistyczne wobec Kościoła Katolickiego

W - 157

Gry edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej jako narzędzia wspierające proces uczenia się

on-line/stacj.

PR - 4

Między historią i literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom…" - edycja 2.

W - 159

AR VR w edukacji historycznej - sposoby wykorzystania rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości na lekcjach historii

on-line

ZO - 19

Metody angażujące uczniów na lekcji historii - zajęcia otwarte w klasie VII szkoły podstawowej

PŁATNE

WE - 2

Wycieczka do Sulejówka i Warszawy - śladami wybitnych Polaków okresu dwudziestolecia międzywojennego

W - 160

D-day. Lądowanie w Normandii

W - 161

Twierdza Łomża - fortyfikacje obronne w Piątnicy Poduchownej

on-line

W - 158

Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach historii

W - 198

Początki chrześcijaństwa

on-line

KL - 10/5

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

on-line/stacj.

KL - 10/1/2

Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi (powiat łomżyński i kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/3/2

Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/5/2

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

on-line

KL - 19/1/2

Klub nauczycieli historii (szkoły podstawowe)