Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sobota, 10 Czerwiec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 143

Ciekawie i efektywnie na lekcjach języka polskiego (powiat wysokomazowiecki)

W - 144

Literatura najnowsza dla dzieci i młodzieży przestrzenią rozmowy o ważnych sprawach

on-line/stacj.

W - 145

Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego?

W - 146

Jak powtarzać i utrwalać materiał obowiązujący na egzaminie maturalnym z języka polskiego

on-line

W - 147

Strategie aktywnego czytania i notowania

W - 148

Ocenianie różnych form aktywności ucznia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

ZO - 22

Wykorzystanie metody stacji zadaniowych na lekcji języka polskiego w klasie V

W - 190

Przygotowanie uczniów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

KD - 11

Pomiar dydaktyczny na języku angielskim

W - 149

Mój przedszkolak mówi po angielsku

W - 150

Język angielski w nauczaniu początkowym

W - 151

Przegląd podręczników i repetytoriów do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

W - 152

Jak wykorzystać arkusze egzaminacyjne na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej?

W - 153

Mindfulness - uważność i jej rola w procesie lekcyjnym

W - 154

"To, co powiesz, może zmienić świat" - nauczyciel w świecie potrzeb

W - 155

Uczeń dyslektyczny na języku angielskim

on-line

W - 156

Gotowi na egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego

W - 157

Znajomość środków językowych a rozwijanie komunikacji werbalnej na lekcjach języka niemieckiego

ZO - 7

Wykorzystanie debaty na lekcji języka polskiego jako przygotowanie do redagowania wypowiedzi argumentacyjnej

on-line

W - 158

Kilka aktywnych metod nauki języka niemieckiego stacjonarnie i on-line

on-line

W - 159

Efektywna nauka języków obcych w praktyce

W - 160

Nauka słownictwa z installing

e-learning

W - 161

Genialne lekcje języków obcych z wykorzystaniem Genial.ly

on-line

PR - 7

Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften" 2. Auflage/ międzynarodowy projekt "W sieci listownych przyjaźni" 2 edycja

W - 162

Okupacja niemiecka w latach 1941 - 1944

on-line

W - 163

Kreatywne i racjonalne prace domowe jako przykład rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów

on-line

ZO - 23

Zastosowanie narzędzi TIK na lekcji historii - zajęcia otwarte w klasie VIII szkoły podstawowej

PR - 8

Wycieczka do Warszawy - realia powojennej Polski

W - 164

Powstanie w getcie warszawskim 1943 roku

W - 165

Polacy - Żydzi. Historia (nie)porozumienia

PR - 9

Wycieczka do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

on-line

ZO - 9

Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej

on-line

W - 191

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

on-line

W - 193

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

KS - 24

Nie tylko podręcznik - propozycje do nauki języka niemieckiego PWN i Nowoczesna Platforma Edukacyjna

KL - 4/1/2

Klub anglistów (Łomża i powiat łomżyński)

KL - 4/2/2

Klub anglistów (Zambrów i powiat zambrowski)

KL - 4/3/2

Klub anglistów (Kolno i powiat kolneński)

on-line

KL - 5/1/2

Klub germanistów (województwo podlaskie poza powiatem łomżyńskim i kolneńskim)

on-line/stacj.

KL - 5/3/2

Klub germanistów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 5/4/2

Klub germanistów (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/1/2

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/2/2

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 10/3/2

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 10/4/2

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/5/2

Toposy, motywy, konteksty w utworach literackich i nie tylko. Synteza przedmaturalna (szkoły ponadpodstawowe)

on-line/stacj.

KL - 19/2

Klub nauczycieli historii

on-line

KD - 16

Lekcja:Enter.zip!