Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 9 Grudzień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KS - 7

Od pracy z lekturą w szkole podstawowej do sukcesu na egzaminie maturalnym

on-line

KS - 10

Egzamin maturalny z języka polskiego w formule od 2023 roku

on-line

W - 97

Jak uczyć języka polskiego jako obcego?

KS - 1

Empatyczna biblioteka

on-line

W - 60

Narzędzia rozwijające myślenie krytyczne uczniów

W - 61

Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego?

W - 62

Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi argumentacyjnej

W - 22

Wykorzystanie lektur obowiązkowych i tekstów ikonicznych w rozwijaniu umiejętności redagowania wypowiedzi twórczych

W - 23

Motywowanie uczniów do samodzielnego redagowania wypowiedzi retorycznych

ZO - 6

Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z lekturą

ZO - 7

Wykorzystanie debaty na lekcji języka polskiego jako przygotowanie do redagowania wypowiedzi argumentacyjnej

W - 24

Nowe lektury do matury

on-line

ZO - 8

Dlaczego Rambert został w Oranie?

on-line

W - 63

TIK na języku angielskim w przedszkolu

W - 64

Gry planszowe na języku angielskim - hit czy kit

on-line

W - 65

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

W - 66

Gry planszowe na języku angielskim - hit czy kit

W - 67

Matura 2023 z języka angielskiego pod lupą

on-line

KS - 13

Egzamin maturalny z języka angielskiego - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

W - 68

Film na lekcji języka angielskiego

W - 69

"To, co powiesz, może zmienić świat" - nauczyciel w świecie potrzeb

W - 70

Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego

W - 71

Przygotuj uczniów do matury 2023

on-line

ZO - 13

Jak uczyć się efektywnie nie tylko języka obcego?

on-line

PR - 3

Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften" 2. Auflage/ Międzynarodowy projekt "W sieci listownych partnerstw" 2 edycja

on-line

W - 25

Gamifikacja w edukacji historycznej

W - 26

Obława Augustowska 1945 r. - zapomniana zbrodnia

on-line

ZO - 9

Zajęcia otwarte z historii w klasie IV szkoły podstawowej

on-line/stacj.

PR - 2

Między historią a literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom…"

W - 72

Unia czy Konfederacja. Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych

W - 7

Indywidualizacja nauczania a podnoszenie motywacji na lekcjach języka niemieckiego

KL - 4/1

Klub anglistów (powiat łomżyński)

KL - 4/2

Klub anglistów (powiat zambrowski)

KL - 4/3

Klub anglistów (powiat kolneński)

on-line

KL - 5/1

Klub germanistów

on-line/stacj.

KL - 5/3

Klub germanistów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 5/4

Klub germanistów (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/1

Klub nauczycieli języka polskiego - przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad polonistycznych (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

KL - 10/2

Klub nauczycieli języka polskiego - twórczy polonista na lekcjach gramatyki (szkoły podstawowe)

on-line

KL - 10/5

Toposy, motywy, konteksty w utworach literackich i nie tylko. Synteza przedmaturalna (szkoły ponadpodstawowe)

on-line

KL - 19/1

Klub nauczycieli historii

PR - 4

Wycieczka do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

W - 40

Dostosowanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych do potrzeb ucznia ze SPE