Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 173

Interaktywne lekcje języka polskiego

W - 174

Myślenie krytyczne w edukacji humanistycznej

W - 58

Lektury na nowo przeczytane

W - 175

Lektury na nowo przeczytane - część II

W - 60

Przygotowanie uczniów do części ustnej i testowej egzaminu maturalnego

on-line

KS - 9

Najważniejsze przed egzaminem

W - 176

Praca z tekstem nieliterackim na lekcji języka polskiego

on-line

W - 63

Efektywne metody pracy na lekcjach języka polskiego

on-line/stacj.

W - 177

Rozwijanie umiejętności argumentacyjnych uczniów w klasach IV-VI (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

ZO - 16

Twórcze zabawy z tekstem na lekcji języka polskiego

W - 178

Interpretacja utworów poetyckich na lekcjach języka polskiego

on-line

ZO - 17

Kultura popularna a kultura wysoka w kontekście literatury pięknej

W - 179

Praca z uczniem dyslektycznym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na języku angielskim

KD - 12

Kurs języka angielskiego - poziom A2

W - 180

Gry planszowe na języku obcym - hit czy kit?

on-line

W - 181

Organizacja konkursów w dobie pandemii

W - 182

Gotowi na egzamin maturalny z języka niemieckiego

on-line

PR - 2

Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften"/ międzynarodowy projekt "W sieci listownych partnerstw"

W - 183

Historia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Przestroga dla świata

on-line

W - 184

Jak rozbudzać ciekawość uczniów na lekcjach historii?

e-learning

W - 185

TIK w nauczaniu historii

W - 186

Polskie podziemie niepodległościowe 1944 - 1963. Żołnierze Wyklęci

W - 187

Interaktywna szkoła z Meridian Prime

on-line

ZO - 18

Zajęcia otwarte z historii w klasie VII szkoły podstawowej

PR - 3

Wycieczka do Warszawy - szlakiem miejsc pamięci narodowej

on-line/stacj.

PR - 6

Między historią i literaturą: Od "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" Józefa Wybickiego do "Roty" Marii Konopnickiej

W - 36

Wykorzystanie tekstów literackich w procesie stymulowania pamięci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KL - 4/1/2

Klub anglistów (powiat łomżyński)

KL - 4/2/2

Klub anglistów (powiat zambrowski)

KL - 4/3/2

Klub anglistów (powiat kolneński)

on-line

KL - 5/1/2

Klub germanistów

on-line/stacj.

KL - 5/3/2

Klub germanistów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 5/4/2

Klub germanistów (powiat kolneńcki)

on-line

KL - 5/5

Sieć współpracy w projekcie "Im Netz der Brieffreundschaften"

on-line/stacj.

KL - 10/1/2

Klub twórczych nauczycieli języka polskiego (powiat zambrowski i wysokomazowiecki)

on-line/stacj.

KL - 10/3/2

Klub twórczych nauczycieli języka polskiego (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/4/2

Klub twórczych nauczycieli języka polskiego (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 10/5/2

Doceniać i oceniać. Sposoby oceniania kształcące różne typy myślenia uczniów

on-line

KL - 19/2

Klub nauczycieli historii