Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 124

Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty

W - 125

Retoryka w procesie dydaktycznym i na egzaminie ósmoklasisty

W - 126

Jak skracać, parafrazować i uogólniać wypowiedź? O streszczaniu na lekcjach i na egzaminie ósmoklasisty

W - 127

Ocena programów nauczania i podręczników do języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

W - 128

Planowanie pracy w szkole ponadpodstawowej

W - 129

Powtórki przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

W - 130

Kształcenie kompetencji redakcyjnych uczniów w kontekście przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

W - 103

Książka na warsztat - jak prowadzić warsztaty artystyczno - edukacyjne dla dzieci

KL - 10

Klub Polonistów

W - 131

Ciekawa lekcja języka obcego. Metoda CLIL (Content Language Integrated Learning

W - 132

Uczeń uzdolniony językowo - jak go rozpoznać i rozwijać jego zdolności?

W - 133

Fonetyka przystępnie i praktycznie

W - 134

Kreatywny nauczyciel języka obcego w klasach I - III

W - 135

Praca na języku obcym w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej

W - 136

Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji na lekcjach języków obcych

KL - 4/2

Klub Anglistów

KL - 5/2

Klub Germanistów

W - 137

Dzieło sztuki jako źródło wiedzy o historii - wyjazd szkoleniowy do Muzeum Narodowego w Warszawie

W - 138

Historia regionalna - wyjazd szkoleniowy do Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie i Twierdzy Osowiec

W - 100

Globalne cele rozwoju ONZ w pracy szkoły

KL - 3/2

Klub Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

KD - 11

Scratch – programowanie przez zabawę

W - 168

Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu

W - 176

E - Twinning jako podstawowe narzędzie w systemie edukacyjnym

Facebook