Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 50

Czytanie krytyczne utworów literackich na lekcjach języka polskiego (szkoły podstawowe)

on-line/stacj.

W - 51

Czytanie krytyczne utworów literackich na lekcjach języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

W - 52

Film krótkometrażowy na lekcjach języka polskiego

W - 53

Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi argumentacyjnej

W - 54

Wykorzystanie kontekstu historycznego i biograficznego w pracy z lekturą

ZO - 5

Myślące kapelusze na lekcji języka polskiego - "Reduta Ordona"

ZO - 6

Ach, co za szkoła! Spotkanie z panem Kleksem i jego uczniami. Wykorzystanie metod aktywizujących i rozwijających twórcze myślenie

W - 55

Lektury czytane z "osobistej perspektywy". Rozwiązania metodyczne przygotowujące do realizacji podstawy programowej i formuły egzaminu ustnego

on-line

ZO - 7

Czym dla bohatera romantycznego może być samotność? Przygotowanie do egzaminu maturalnego

on-line

W - 56

Jak porządkować i utrwalać treści nauczania? Gry, aplikacje i inne sposoby na efektywne uczenie się

W - 57

Wojna Polsko-Bolszewicka: Bitwa Warszawska, Bitwa Białostocka oraz obrona i zdobycie Łomży

W - 58

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe w powiecie łomżyńskim w latach 1945 – 1949

on-line

ZO - 8

Efektywne metody nauczania na lekcji historii - zajęcia otwarte w klasie V szkoły podstawowej

on-line/stacj.

PR - 4

Między historią i literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom…" - edycja 2.

W - 59

Powstanie Styczniowe 1863 rok

W - 105

Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej

on-line/stacj.

KL - 10/1

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat kolneński)

on-line/stacj.

KL - 10/2

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat łomżyński)

on-line/stacj.

KL - 10/3

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat zambrowski)

on-line/stacj.

KL - 10/4

Karty pracy z lekturą odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów (powiat wysokomazowiecki)

on-line

KL - 10/5

Klub nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

on-line/stacj.

KL - 19/1

Klub nauczycieli historii (szkoły podstawowe)

KS - 4

Podnoszenie jakości wsparcia udzielanego w systemie oświaty dla dzieci, uczniów i rodzin (…) – edukacja włączająca w praktyce szkolnej