Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

Dla nauczycieli

W - 157 Gry edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej jako narzędzia wspierające proces uczenia się

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele historii oraz zainteresowani nauczyciele innych specjalności 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 3

  • Prezentacja oferty gier edukacyjnych IPN oraz ich walorów edukacyjnych.
  • Przedstawienie zasobów strony internetowej: gry.ipn.gov.pl.
  • Rozgrywki w wybrane gry edukacyjne.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 512 143 275
E-mail: a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl

mgr Alicja Pieloszczyk

Doradca metodyczny w zakresie historii
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • nauczyciel dyplomowany
  • mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym
  • studia podyplomowe: terapia pedagogiczna
  • studia podyplomowe: wiedza o społeczeństwie
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą